• KD enda partiet enhälligt emot nedläggningar på länets sjukhus

  Hur har KD och andra partier röstat när det gäller nedläggningar på länets sjukhus – Vilka har varit enhälligt emot?

  2014-2018 S, MP i majoritet

  • Akut kirurgi Sollefteå – KD, M, C, L enhälligt emot
  • Akut ortopedi Sollefteå – Endast KD enhälligt emot
  • BB, förlossning och kvinnosjukvården i Sollefteå – KD, M, C och SD enhälligt emot
  • Rehabmedicin Härnösand – Endast KD enhälligt emot
  • Avveckling avd 61 Övik – C, V, KD, SJVP enhälligt emot

  2018-2022 S, M och L i majoritet (SJVP in, MP ut)

  • Avveckling avd 61 Övik – C, V, KD, SJVP enhälligt emot
  • Avveckling Avd 26 A Sundsvall – KD, V, SD, C, SJVP enhälligt emot
  • Nedläggning av CRRT och invasiv ventilatorbehandling i Sollefteå (överföring till Örnsköldsvik) – V, SD, C, SJVP och KD emot

  Parti för parti

  KD: Har alltid röstat enhälligt emot nedläggningar på länets sjukhus!

  SJVP: Partiet sattes på ”paus”1 under flera år och man valde därmed att inte vara med att påverka politiken 2014-2018. Har däremot, under perioden 2018-2022, inte röstat för någon nedläggning.

  S: Har alltid röstat för nedläggningarna (centraliseringen av verksamheter)

  Övriga partier har varit mer splittrade:

  • MP: När partiet fanns i fullmäktige röstade man genomgående för nedläggningarna.
  • M: Röstade för nedläggning av akut ortopedi i Sollefteå, avdelning 61 Örnsköldsvik samt avdelning 26A Sundsvall. 5 ledamöter röstade även för nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand.
  • L: Röstade för nedläggning av akut ortopedi i Sollefteå, avd 61 Örnsköldsvik samt avd 26A Sundsvall, en ledamot i L röstade även för nedläggning av BB, förlossning och kvinnosjukvården i Sollefteå.
  • C: Röstade för nedläggning av akut ortopedi i Sollefteå. 3 ledamöter röstade även för nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand.
  • V: 2 av partiets ledamöter röstade för nedläggning av Akut kirurgi, akut ortopedi, nedläggning av BB, förlossning och kvinnosjukvård i Sollefteå samt rehabmedicin i Härnösand.
  • SD: Röstade för nedläggning av akut kirurgi samt Rehabmedicin i Härnösand men också avd 61 Örnsköldsvik. Avstod från att rösta när det gällde akuta ortopedin i Sollefteå.

  1 ”Sjukvårdspartiet tar paus”. SVT Nyheter Västernorrland. 13 april 2014


  Specialistvård | BB · kirurgi · kvinnosjukvård · nedläggning · ortopedi · Sollefteå sjukhus · Sundsvalls sjukhus · Örnsköldsviks sjukhus