• Interpellation: Är det här tillgänglig och nära vård

  Vid psykisk ohälsa har man sedan ett antal år kunnat söka hjälp hos privata aktörer till samma kostnad som ett besök i den regiondrivna vården. De långa väntetiderna har därför hållits nere genom att många fått hjälp hos privata aktörer.

  Från och med den 1 september gäller ett nytt avtal. Det nya avtalet innebär att den valmöjlighet som funnits nu slopats och flera privata aktörer som inte fick ha kvar avtal med regionen kan tvingas lägga ner. För de allra flesta av länets invånare så innebär det än mer väntan i en längre och längre vårdkö. Det nya avtalet innebär också att de som har råd kan köpa sig en plats hos de privata som blir kvar.

  Det här är mycket oroväckande!

  Jag vill veta:

  • Är det här vad ni kallar tillgänglig och jämlik vård?
  • Varför förlängde regionen inte ramavtalet när vi har så långa vårdköer?
  • Vilka fler valmöjligheter planerar ni släcka framöver?

  Utifrån den politiska inriktning ni i majoriteten valt måste jag också få fråga:

  • Du kan väl inte anse att det är en bra utveckling att det blir en plånboksfråga för att få vård när man behöver den!?

  1 oktober 2021

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Ovanstående är en interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.


  Etik och jämlikhet · Specialistvård | interpellation · jämlik vård · Mona Hammarstedt · vuxenpsykiatri · vårdköer · väntetider