• Regionstyrelsen borde kvartalsvis följa upp Svenskt Ambulansflygs ekonomi

  Kristdemokraterna i Region Västernorrland anser att Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inte är välskött idag. Det har blivit upphandling på upphandling som misslyckats och de flygplan man beställt är långt mycket dyrare än vad man hade sagt och budgeterat för när kommunalförbundet bildades.

  Trots att flygplanen vid det här laget skulle vara levererade fick vi också i en interpellation på senaste regionfullmäktigemötet veta att man inte har klart i vilka hangar planen ska stå när de står på marken.

  Det är mycket stor risk att det som skulle vara en lönsam affär för regionerna slutar med att kostnaderna skenar iväg och att politikerna som ville sätta sitt avtryck i historien önskar att man aldrig valt att leka flygbolag.

  Regionstyrelsen har enligt kommunallagen 6 kap 1 § ansvar att ha uppsikt över ”verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

  På Regionstyrelsen den 10 juni lämnades förslaget att Regionstyrelsen, kvartalsvis, ska följa upp Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs ekonomiska utveckling. Förslaget avvisades tyvärr av den sittande majoriteten (S, M, L).


  Bilden överst från Svenskt Ambulansflyg på viaTT. Färger [Fotografi]. Pressbild för redaktionella artiklar om Svenskt Ambulansflyg.


  Ledning/styrningSpecialistvård | ambulans · Svenskt Ambulansflyg