• Förbättrad psykvård till samma kostnad istället för nedläggning i Örnsköldsvik

  Tillsammans med Sjukvårdspartiet och Centerpartiet yrkar Kristdemokraterna i Hälso-och sjukvårdsnämnden på avslag av S+M+L-majoritetens förslag om att lägga ner den psykiatriska avdelningen vid Örnsköldsviks sjukhus.

  SJVP, C och KD står också bakom ett yrkande om att regionen ska inrätta ett i Örnsköldsvik baserat så kallat SPOT-team som under vardagar bedriver uppsökande psykiatrisk vård och behålla den psykiatriska avdelningen i Örnsköldsvik som då kan enligt yrkandet kan minskas från tretton till sju vårdplatser.

  • Det här innebär att vi ställer oss bakom förslaget från personalen vid avdelningen, som regionens ledning helt har ignorerat, vilket ledde till att en stor del av personalen sade upp sig,
  • Genom att använda personalresurser från både mottagning och vårdavdelning, precis som i personalens förslag, skulle Örnsköldsvik få ett koncept, som förmodligen är unikt för hela riket. För patienterna skulle det också kunna ge väsentligt bättre kontinuitet.

  Majoritetens förslag om nedläggning i Örnsköldsvik har mött kritik från många håll, bland annat från polisen som skulle behöva transportera psykpatienter till Sundsvall, och från flera patientorganisationer.

  • Vårt förslag ger bättre kvalitet på den psykiatriska vården men ändå till en likvärdig kostnad jämfört med nuläget.

  Frågan behandlas på tisdagen av Region Västernorrlands Hälso- och sjukvårdsnämnd.

  Pia Lundin, Regionråd Sjukvårdspartiet Västernorrland
  Roger Byström, Ledamot hälso sjukvårdsnämden Centerpartiet
  Michal Zakolski, Ledamot hälso sjukvårdsnämden Kristdemokraterna

  <hr />
  <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/kategorier/specialistvard/”>Specialistvård</a> | <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/kontinuitet/”>kontinuitet</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/michal-zakolski/”>Michal Zakołski</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/nedlaggning/”>nedläggning</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/psykiatri/”>psykiatri</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/spot-team/”>SPOT-team</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/ornskoldsviks-sjukhus/”>Örnsköldsviks sjukhus</a> · <a href=”http://wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/etiketter/jamlik-vard/”>jämlik vård</a>