• I väntan på ambulans (IVPA)

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

  När en ambulans skickas ut till en person med livshotande tillstånd kan det ibland bli lång väntan då ambulansen kan ha långt att åka. I väntan på att ambulansen ska komma skickar man vid dessa tillfällen, efter bedömning av tidsvinsten, ut räddningstjänsten för att genomföra HLR eller omhänderta den sjuka/skadade personen.

  I april 2020 kunde vi på allehanda.se läsa att Räddningstjänsten slutat åka ut på IVP-larm med undantag för hjärtstoppslarm.[1] Beslutet ska ha tagits av regionen och ska gälla tills smittspridningen minskar. Nu i januari påmindes vi om detta då vi på SVT Nyheter Västernorrland kunde läsa att antalet utryckningar minskat betydligt.[2]

  När det gäller utrustning för räddningstjänstpersonal skriver Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap att som alternativ till larmställ kan en engångsoverall och kraftiga skyddshandskar i tätt material vara ett alternativ till det vanliga larmställen vid IVPA-larm.[3]

  Det här innebär ju att boende på landsbygden/glesbygden ibland får vänta betydligt längre på livsnödvändig hjälp och att liv riskeras.

  • Gjordes en konsekvensanalys inför beslutet att inte åka på IVPA-larm och tittade man på alternativ till skyddsutrustning istället för ordinarie larmställ?
  • Har Region Västernorrland löst utryckningarna på annat sätt?
  • Vem avgör i dag om det är ett hjärtstoppslarm?
  • Hur många IVPA-utryckningar har räddningsstjänsten inte kunnat/fått åka ut på?
  • Har liv förlorats som möjligen kunde ha räddats?

  Fränsta 29 januari 2021

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  [1] Birgitta Strandh. ”Räddningstjänsten har slutat åka ut på IVPA-larm på grund av corona – åker bara ut på hjärtstillestånd: Finns en förhöjd risk”. Allehanda.se. 2020-04-16.
  [2] Ylva Holmgren. ”Få utryckningar under mars månad för räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen”. SVT Nyheter Västernorrland. 2021-01-03.
  [3]Stöd till kommunal räddningstjänst gällande det nya coronaviruset.” Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.


  Specialistvård | ambulans · glesbygd · hjärtstopp · HLR · IVPA · landsbygd · Mona Hammarstedt · MSB · Räddningstjänst · skyddsutrustning