• Vi kommer fortsätta att slåss för varje barns rätt att må bra

  Det finns alltför många barn och unga som mår psykiskt dåligt. Vi har 16-åringar som får vänta i över ett halvår på att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

  Ett exempel på det är ätstörningsvården där många unga får vänta på hjälp. Trots att det för BUP finns en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta mer än 30 dagar på en första bedömning, så är det bara hälften av alla barn som får vård inom 30 dagar. Kristdemokraterna går till val på att korta köerna till BUP. Skillnaderna mellan regionerna är påtagliga och sammantaget är det en mycket pressad situation för de barn, och deras anhöriga, som väntar på vård. Vi kommer medverka till en ökad satsning på BUP och tidiga insatser. Kristdemokraterna vill också sätta ljuset på att övergången från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatrin måste bli bättre. När ett barn eller en ung person har behandlats på BUP försvåras ofta de följande insatserna på grund av att personen byter organisation när vederbörande fyllt 18 år. För att säkerställa att ungdomar får den vård de behöver och inte tappas bort mellan BUP och vuxenpsykiatrin, krävs en ökad samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

  Alltför många unga går runt och är osäkra på om livet är värt att leva. Kristdemokraterna kommer att slåss för varje barns rätt att må bra och för att de ska få den hjälp de kan förvänta sig i välfärdslandet Sverige.

  Ebba Busch, partiledare (KD)
  Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott (KD)
  Liza-Maria Norlin, toppkandidat i riksdagsvalet (KD)
  Henrik Sendelbach, toppkandidat i regionvalet (KD)


  Barn och unga · Specialistvård | Acko Ankarberg Johansson · BUP · Ebba Busch · Liza-Maria Norlin · Henrik Sendelbach · psykiatri · psykisk hälsa · vårdgaranti