• Interpellation: Vuxenhabilitering i Västernorrlands län

  Interpellation till landstingsrådet Alf Wedin.

  I vårt landsting skedde en välbehövlig satsning på rörelsehindrade barn för några år sedan. Omhändertagandet av dessa barn sker nu på fler orter i länet och med betydligt bättre personella resurser än tidigare. Under våren kommer en uppföljning av verksamheten att redovisas till förvaltningsutskottet.

  Det är däremot betydligt sämre ställt med habiliteringsinsatserna för ungdomar och de unga vuxna. Av landets landsting finns sådan vuxenhabilitering i 15, en ökning med 7 sedan 1986. Västernorrland är ett landsting som således avviker från tendensen i landet genom att ännu inte påbörjat uppbyggnad av vuxenhabilitering. KdS tycker därför att åtgärder bör vidtas för att successivt finna former för sådan vuxenhabilitering. Det är dessutom en lämplig tidpunkt att föra in frågan om habilitering när medicinsk rehabiliteringsverksamhet lyfts fram så starkt på senare tid. Även om verksamheterna skiljer sig från varandra finns en rad beröringspunkter.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga landstingsrådet Alf Wedin:

  • Hur avser du att driva frågan om införande av vuxenhabilitering i Västernorrland?
  • Kan satsningen på medicinsk rehabilitering i landstinget utsträckas till att även omfatta insatser för vuxna rörelsehindrade?

  Specialistvård | habilitering · interpellation