• Interpellation: Krisen i Barn- och ungdomspsykiatrin

  Enligt uppgift från Agenda söndag 3 mars 2019 uppfyller endast 3 av 21 landsting målen om första kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) inom en månad.

  BUP i Västernorrland har fyra mottagningar: i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik och är sammantaget bland de sämsta i landet på att leva upp till vårdgarantin, endast 34% får hjälp inom föreskriven tid.

  Allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa i dag, allt fler bör diagnostiseras och behandlas. Särskilt utsatta är unga kvinnor.

  Köerna till ungdomspsykiatrin har varit oacceptabelt långa. Jag anser att den nuvarande situationen i vår region är mycket oroande och kräver att politiken agerar.

  Det är känt att det är svårt i hela landet att få tag på vårdpersonal med den kompetens som behövs. Därför kan inte bara mer pengar lösa alla problem utan det behövs också ett mer aktivt arbete att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för att göra Region Västernorrland till en mer attraktiv arbetsgivare.

  Utifrån detta vill jag ställa följande frågor:

  • Vad görs för att hantera denna kris?
  • Hur ser planen ut för att lösa problemen på kort och lång sikt?

  Härnösand, 20 mars 2019

  Michal Zakolski
  Kristdemokraterna

  Interpellationen ställdes till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Psykiatri | BUP · interpellation · Michal Zakolski