• När införs allmän screening av tarmcancer?

  Enkel fråga till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

  Socialstyrelsen rekommenderade 2014 regionerna att införa tarmcancerscreening i åldrarna 60–74 år men bromsade sedan ett större införande motivet att screeningen bara ska bedrivas som forskning och utveckling.[1]

  För att komma vidare startade Regionala cancercentrum i samverkan ”Nationella studien för tarmcancerscreening – SCREESCO[2]. Denna studie pågick under åren 2014 till 2019. Utfallet har gjort att Socialstyrelsen äntligen ändrat sig och nu rekommenderar regionerna att införa allmän screening för tarmcancer i Sverige.[3]

  Detta är viktigt då cirka 6 600 personer varje år drabbas av tjock- och ändtarmscancer och 40 procent av dessa dör av sjukdomen! Vid en tidig upptäckt kan nästan alla botas. Med allmän screening av tarmcancer i hela landet har man bedömt att ungefär en person varje dag skulle slippa dö i tarmcancer!

  Vi kristdemokrater har under årens lopp lagt ett antal förslag på vad regionen skulle kunna börja screena eller utveckla vården med. Samma svar varje gång – vi väntar på en nationell rekommendation. Det innebär i praktiken att Region Västernorrland alltid väntar på att alla andra regioner ska gå före.

  Jag skulle önska att regionen nån gång ville vara först istället för att alltid vara sist.

  För att väcka lite liv i frågan undrar jag:

  • När kommer Region Västernorrland införa allmän screening av tarmcancer?

  Häggsjö 16 feb 2021

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Dags för allmän tarmcancerscreening i Sverige. Regionala Cancercentrum i samverkan. 16 maj 2018. https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/dags-for-allman-tarmcancerscreening-i-sverige/

  [2] Nationella studien för tarmcancerscreening – SCREESCO. Regionala Cancercentrum i samverkan. https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/Screening-tjock-och-andtarmscancer/screesco-studien/


  Specialistvård | Henrik Sendelbach · nationella rekommendationer · onkologi · screening · tarmcancer