• Interpellationssvar: Iktyos sällsynd hudsjukdom

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Hur många barn och vuxna har diagnosen i vårt län?

  Svar: Vi har inte många patienter med iktyos i länet. Under åren 2013 och 2014 hade vi sammanlagt 12 besök på hudkliniken av patienter med diagnos iktyos. Flera av besöken kan ha gjorts av en och samma person. Iktyosföreningen i Sverige har 20 medlemmar i Västernorrland varav 5-7 personer med iktyos. Många medlemmar är anhöriga och inte själva sjuka men kan vara anslagsbärare. Verksamheten bedömer att det finns cirka 10 patienter med diagnosen i länet.

  Fråga: Kan vi ta hand om dessa patienter inom vårt län eller blir de remitterade till andra län?

  Svar: När ett barn föds med misstänkt iktyos så remitteras patienten till Genodermatosmottagningen, UAS, som är ett rikscentrum för dermatologer, specialsjuksköterskor, genetiker, information och behandlingsråd. Därefter sköts patienterna på hemortens hudklinik i samarbete med barnklinik och vid behov tas kontakt med Genodermatosmottagningen. Vuxna patienter går hos hudläkare i Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå eller Ånge. En del patienter har lindrig sjukdom och klarar sig med egenvård.

  Det föds 2-4 barn per år med svår iktyos i Sverige. Det är därför viktigt med ett rikscentrum som har byggt upp en kompetens att ta hand om dessa patienter.

  Härnösand den 18 november 2015

  Ewa Back (S)
  Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.


  Specialistvård | hud · interpellationssvar · Mona Hammarstedt · iktyos · diagnos