• Fler överbeläggningar att vänta vid Sundsvalls sjukhus

  Sverige har lägst antal vårdplatser per 1 000 invånare i EU och antalet har minskat dramatiskt. I Västernorrland sjönk till exempel antalet vårdplatser per 1000 invånare mellan 2006 och 2017 från 3,26 till 2,54 per 1000 invånare.

  Idag (25 augusti) röstade trots detta en majoritet bestående av Socialdemokrater, moderater och liberaler röstade idag för att dra ner antalet vårdplatser på flera avdelningar på Sundsvalls sjukhus.

  Det nu fattade beslutet innebär bland annat att avdelning 25B stroke, 26B rehab samt kardiologiavdelningen minskar antalet fastställda platser samt att den akutgeriatriska avdelningen avvecklas.

  Kristdemokraterna känner en mycket stor oro för hur de akutgeriatriska patienternas vård ska tillgodoses efter förändringen. Det här är inte alls klargjort i förslaget. Patienternas behov, trygghet och säkerhet måste styra antalet vårdplatser, inte regionens ekonomi. Nu väntar ännu fler överbeläggningar vid Sundsvalls sjukhus.


  Bilden överst: Huvudentrén vid Sundsvalls sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | geriatrik · kardiologi · operation · rehabilitering · stroke · Sundsvalls sjukhus · vårdplatser