• Sjukhus -90: Moderat attack mot Sollefteå

  Vid ett anförande på måndagen kommenterade KdS gruppledare i landstinget, fredagens behandling av Sjukhus-90 i landstingets FU och sade:

  ”Redan i januari intog KdS i Västernorrland den ståndpunkt som både landstingets (s)-grupp, centern samt folkpartiet nu i februari kommit fram till. Det innebär i korthet att upptagningsområdena kommer att ändras så att Sollefteå får ett ökat underlag medan Härnösand minskas.

  Kirurgkliniken i Härnösand slås inte ihop till en enhet med Sundsvall, utan direktionerna vid sjukhusen får själva utforma förslag till ett närmare samarbete utan gemensam organisation. Härnösand får nya länsspecialiteter: Medicinsk rehabilitering samt en enhet för mammografi, dvs bröströntgenundersökningar. Ett medicinskt råd för hela landstinget kommer att inrättas.

  Jag konstaterar att inte enbart (s) utan även centern och folkpartiet ansluter sig till KdS linje i S-90.”

  Sverker Ågren berörde också moderaternas avsteg från enigheten:

  ”En helt egen linje drivs däremot av den moderata landstingsgruppen. Moderaterna vill behålla HS nuvarande upptagningsområde, ca 37 000 personer, samtidigt som man vill att nya verksamheter ska tillföras.

  Moderaternas linje är en direkt attack mot Sollefteå sjukhus. Deras förslag innebär att inget, absolut inget görs för att förbättra Sollefteå sjukhus framtid. Istället vill man tillföra Härnösand flera nya länsspecialiteter, för att där utveckla sjukhuset. För att försvara denna fullkomligt orimliga hållning, säger man sig inte tro på statistiken som visar Sollefteås negativa befolkningsutveckling. Det är så man häpnar! Varför inte förklara att man inte tror på den betydligt mindre negativa prognosen för Härnösand? Eller för den kraftiga ökningen av antalet äldre i Medelpad, i mitten av 90-talet? Nej, får Moderaterna som de vill, slås Sollefteå ut inom mindre än tio år.

  KdS vill arbeta för en sjukvård som ger alla en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet oavsett bostadsort, eller sociala eller ekonomiska förutsättningar. Skulle Sollefteå sjukhus läggas ner, får vi tre sjukhus vid kusten. Det skulle innebära ett stort steg tillbaka mot en orättvis och ojämlik sjukvård. KdS vill inte vara med om något sådant!”

  Ågren framhöll vidare KdS insats för att bevara barnkliniken i Sollefteå:

  ”KdS arbetar för ett familjevänligt samhälle. Därför har vi noga följt frågan om den slutna barnsjukvården. Vi anser att barnkliniken i Sollefteå fyller en mycket viktigt funktion och har aktivt arbetat mot alla försök att lägga ner den. Här har vi lyckats påverka S-90 mycket tydligt:

  Inför det avslutande sammanträdet vill (s) ha med en skrivning som föreslog att ”FU under början av 90-talet på nytt bör pröva frågan om en koncentration av den slutna barn- och kvinnosjukvården”. Jag reagerade direkt mot förslaget och sa att den skrivningen inte skulle vara kvar. Efter en kort diskussion drogs det bort och idag är frågan i ett nytt läge: Vi kommer starta en försöksverksamhet med habiliteringsteam bl a i Sollefteå. Barnsjukvården förstärks istället för bantas!”

  Inlägget är ett pressmeddelande på anförande vi Sollefteå KdS-avdelnings årsmöte måndagen den 22 februari 1988 på Missionskyrkan.


  Specialistvård | barnsjukvård · habilitering · Härnösands sjukhus · kirurgi · kvinnosjukvård · mammografi · onkologi · pressmeddelande · Sollefteå sjukhus · Sverker Ågren