• Replik: Hur man har tänkt sig respiratorvården i Sollefteå?

  Svar på HSN-ordföranden Lena Asplunds (M) replik på insändaren ”Var ligger ansvaret för ’fake news’ om nedskärningar i sjukvården?”.

  Att det kommer att finnas respiratorer på Sollefteå sjukhus är inte riktigt det vi diskuterar. Vi antar att det är rätt självklart. Även patienter som ska skickas till ett annat sjukhus kommer att behöva en respirator i väntan på transport. Hur lång denna väntan kan bli vet vi inte. I Norrbotten kan det bli ett halvt dygn.

  Grundbulten är om patienter som behöver respirator för hjälp med andningen ska intuberas, stabiliseras och skyndsamt skickas iväg. Eller kan de vårdas i respirator upp till 72 timmar på Sollefteå sjukhus som Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) ordförande, Lena Asplund (M) meddelande under regionfullmäktige den 27 oktober? Nämnas skall då att medelvårdtiden för respiratorpatienter på alla länsdels- och länssjukhus i riket under 2019 var just tre dygn.

  Det är stor skillnad mellan intubera och stabilisera patienterna för en skyndsam transport till ett annat sjukhus och att vårda inneliggande respiratorpatienter, oavsett vårdtid. Vilka skälen än är för att respiratorbehandling inte blir långvarig så krävs kompentens, kapacitet och erfarenhet. Och hur blir det med patienter som får avancerad hjälp med andningen, men som inte är intuberade? Ska de också skickas som en säkerhetsåtgärd, som informationen på intranätet lyder, därför att de kanske kan komma att behöva andningshjälp i respirator?

  Så den fråga som HSN:s ordförande borde svara på är inte vilka maskiner som kommer att finnas i Sollefteå utan hur man har tänkt sig respiratorvården där. Ska det normalt bedrivas respiratorvård i Sollefteå upp till 72 timmar? Eller ska den typ av vård bara ske i yttersta undantagsfall?

  Vad har man menat från början? Menar man samma sak nu – när den märkliga informationshanteringen har fått en stor del av den kvalificerade personalen att säga upp sig? Trots Lena Asplunds ”förklaring” är läget fortfarande lika oklart för oss i oppositionen och med all sannolikhet även för befolkningen. Har åtminstone personalen klart för sig vad som gäller för den närmaste framtiden?

  Pia Lundin, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland
  Mona Hammarstedt, gruppledare Kristdemokraterna


  Bilden överst: Huvudentrén till Sollefteå sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | IVA · Mona Hammarstedt · respirator · Sollefteå sjukhus