Framtida planer för Stabby

Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

 

Motion om Stabby Trädgårdsstad

I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

 

Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att ”Vi ska bygga stad!” när det gäller Stabby området. Kommunen äger två fastigheter på totalt 137 ha i området. Skulle man på bara hälften av denna yta bygga stad med samma täthet som i övriga Uppsala skulle det betyda 12.000 nya bostäder. Vi ser en betydande risk att staden börjar flyta ut från Librobäck utöver Stabbyfälten, enligt samma princip som i alla andra utvecklingsområden i Uppsala – skokartonger i nyfunkisstil med 5-7 våningar, och i vissa fall ännu högre. Det är något vi inte önskar för Stabbyfälten som är en unik miljö som betyder mycket för Uppsalas karaktär och bör bevaras.

 

Sköna gröna Stabby, en lokal intresseorganisation har lanserat idén om Uppsala Wide Park – utsiktslinjen mot Stabbyfälten från den historiska höjden i Stabbyskogen/Eriksskolan, ut mot Börje och Husbyborg. Denna idé bör inkorporeras i programmet, men detta hindrar inte att Stabbyfälten kan exploateras på ett varsamt och grönt sätt.

 

Vi kristdemokrater har en idé om att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten. På det sättet förstör man inte siktlinjen, utnyttjar utrymmet längs Luthagsleden / Bärbyleden, och skapar en sammanhållen naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga, utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten. Vi föreslår att man bygger ungefär 1000 bostäder på en yta av 40 ha (ca 30% av ytan).

 

Vårt förslag innebär en innovation i så måtto att man återuppväcker det gamla tomträttsinstrumentet. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Enskede är ett större område i Stockholm och i Uppsala är det kanske tydligaste exemplet Kungsgärdet, där det fortfarande finns egnahemsföreningar kvar, med såväl en- som flerfamiljshus i en sammanhållen och väl avvägd bebyggelse. I anslutning till detta område finns för övrigt Uppsalahems första hyresbostadsområde, Lasseby gärde.

 

Tomträttsinstrumentet har många fördelar. Genom att behålla ägandet av marken slipper de som köper / bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Dessutom hålls kostnaderna nere, vilket innebär att för en vanlig småbarnsfamilj skulle man kunna bygga ett eget hus med en egeninsats på enbart 200.000 kr, något som är överkomligt för de flesta arbetande familjer. Genom en sammanhållen planering med ett fåtal hustyper kan man hålla nere byggkostnaderna, och familjerna och tomträttsinnehavarna kan desssutom genom egna insatser, till exempel inredning av andra våningen, ytterligare spara pengar. På detta sätt blir det faktiskt billigare för en Uppsalafamilj att betala för boendet i eget hus, inklusive amortering på lån, än att betala hyra i en nyproducerad lägenhet!

 

 

Vår tanke är att i första hand bygga enfamiljshus på mindre tomter, ca 400 m2, men man kan och bör även ha inslag av flerbostadshus och även förskola och andra publika lokaler. Särskilt ut mot trafiklederna kan med fördel längor i 2-3 våningar användas, som barriärer för buller, och som en naturlig inramning av trädgårdar och grönska i området.

 

Andra fördelar är att kommunen får en långsiktig säker intäkt från området (ca 60 miljoner per år), får del av värdeökningen samt får ett område med höga sociala och ekologiska värden. Dessutom tillvaratas på detta sätt den lediga kapacitet som finns inom småhusindustrin, i kontrast med den överhettade byggsektorn för hyreshus. Det blir också en möjlighet att visa att Uppsala faktiskt kan möta efterfrågan på nya egnahem inne i stan, och inte bara i stadens omland som i Lindbacken och Gunsta.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

 

  • Att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Stabby trädgårdsstad i programarbetet för Flogsta.
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala – ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt
  • Att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fälten längs dalabanan mot Husbyborg/Börje.

 

Uppsala den 11 september 2017

 

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)

 


KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala


Läs mer

Bygg trädgårdsstäder i Uppsala


Läs mer

Kristdemokraternas förslag om att motverka antisemitism röstades ned av en enig rödgrön majoritet


Läs mer

Kommunen behöver bli bättre på att använda sina resurser mer effektivt


Läs mer

Kristdemokraterna hoppar på tåget – positiva till fyrspår


Läs mer

Kristdemokraterna stödjer förslag om långsiktig investering av Uppsala Eventcenter


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista


Läs mer

Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår


Läs mer

Underskott för Akademiska


Läs mer

KD forsatt mest ansvarstagande för äldre


Läs mer

Så vill vi ha framtidens primärvård


Läs mer

En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande


Läs mer

Rödgröna glömmer de äldre


Läs mer

Arbetsmiljöcertifiera sjukvården


Läs mer

Uppsala står värd för KD:s riksting 2017


Läs mer

Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018


Läs mer

Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta


Läs mer

Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.


Läs mer

Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad


Läs mer

(KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas


Läs mer

Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen


Läs mer

Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!


Läs mer

(KD): Dags för Nya Uppsala


Läs mer

Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare


Läs mer

(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora


Läs mer

Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala


Läs mer

Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar


Läs mer

(KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare


Läs mer

(KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+


Läs mer

Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län


Läs mer

(KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten


Läs mer

(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?


Läs mer

(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum


Läs mer

Vi söker deltagare till spetsutbildning!


Läs mer

(KD): Socialismen slår mot de svagaste


Läs mer

(KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden


Läs mer

(KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix


Läs mer

(KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu


Läs mer

Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden


Läs mer

(KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala


Läs mer

KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik


Läs mer

Fråga om minskad statlig ersättning


Läs mer

KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen


Läs mer

KD motsätter sig den bilfientliga politiken


Läs mer

Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg


Läs mer

KD får ökat stöd i Uppsala


Läs mer

Kristdemokraterna visar vägen!


Läs mer

KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter


Läs mer

Kristdemokraternas budget för 2017


Läs mer

Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun


Läs mer

Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala


Läs mer

Politikutveckling: migration


Läs mer

Segersam (KD): ”Jag häpnar”


Läs mer

Oscarsson: Nej till Nord Stream 2


Läs mer

Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen


Läs mer

KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism


Läs mer

Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande


Läs mer

Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap


Läs mer

Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist


Läs mer

KD: Trygghetskameror räcker inte!


Läs mer

KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier


Läs mer

Landstinget presenterar budget


Läs mer

Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk


Läs mer

Uppmärksamma våra toppidrottare


Läs mer

Låt barnen stanna i Uppsala


Läs mer

Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola


Läs mer

Kampanj: Trygghet


Läs mer

Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet


Läs mer

Årsredovisning: Jonas Segersam (KD)


Läs mer

Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken


Läs mer

Motion angående DDR-konsten


Läs mer

Interpellation om placering av flyktingar i familjehem


Läs mer

Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd


Läs mer

Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism


Läs mer

Segersam: Uppsalas bygganmälan dyrast


Läs mer

Klomp: Spara inte på tillagningskök


Läs mer

KD: Låt egna anställda tolka


Läs mer

Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”


Läs mer

Bygg upp beroendevård för barn


Läs mer

KD föreslår en differentiering


Läs mer

Ta cyberstriden!


Läs mer

Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!


Läs mer

Budgetfullmäktige i Uppsala kommun


Läs mer

Villkora Palestinas bistånd


Läs mer

Uppsala läns delegation på Rikstinget


Läs mer

KD i Uppsala kommun har presenterat budget


Läs mer

Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten


Läs mer

Motion angående Gatumat i Uppsala


Läs mer

Minskade barngrupper i Knivsta


Läs mer

Uppsala kan bättre!


Läs mer

Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!


Läs mer

Se bilder från vår Brysselresa!


Läs mer

Lyssna på debatten!


Läs mer

Lägg inte ned Omtanken!


Läs mer

Interpellation om palliativ vård


Läs mer

Lägg inte energin på högriskprojekt!


Läs mer

Stå upp för familjen på första maj!


Läs mer

Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!


Läs mer

Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor


Läs mer