• Stoppa förslaget om förenklade könsbyten

  Debattartikel i UNT 5 april 2024
  Det drar ihop sig till omröstning i riksdagen om könstillhörighetslagen – trots att halva regeringsunderlaget är mycket starkt emot lagförslaget. Hur hamnade vi här? 

  Förklaringen ligger i att det i höstas hände något mycket ovanligt. Liberalerna och Moderaterna – med statsminister Ulf Kristersson i spetsen! – beslutade att gå i opposition mot deras egen regering.

  Förslaget till ny könstillhörighetslagen innebär att det ska bli lättare att byta juridiskt kön för vuxna – men också för barn. Förslaget är att åldersgränsen sänks från 18 till 16 år. Det ska inte heller krävas en könsdysfori-diagnos, det kan räcka med ett enkelt intyg från en psykolog eller läkare.

  Detta säger vi kristdemokrater blankt nej till, och det gör även Sverigedemokraterna. Vi vänder oss emot idén att juridiskt kön är något människor ska kunna byta fritt, och att det skulle kunna göras av minderåriga.

  Beklagligt nog har Moderaterna och Liberalerna då valt att gå till riksdagen i syfte att baxa igenom lagen med stöd av den rödgröna oppositionen.

  Detta sker samtidigt som vi i Sverige har haft en ökning av främst unga flickor med könsdysfori på ungefär 2 300 procent de senaste tio åren. I denna grupp finns också en tydlig samsjuklighet med olika typer av psykiatriska tillstånd eller diagnoser, som autism, ångest och ätstörningar.

  Vi talar alltså om några av våra sköraste barn och unga.

  Allt fler specialistläkare inom psykiatrin varnar – exempelvis i SVT:s dokumentär ”Transkriget – tänk om ni har fel?” – att ändringen av juridiskt kön för barn kan förstärka könsdysforin och innebära ett första steg mot hormonbehandling, med irreversibla konsekvenser och ofta oåterkalleligt ingrepp i könsorganen som följd. Ändringen riskerar även att skapa ett snabbspår för medicinsk behandling, då det blir svårt att neka den som bytt juridiskt kön att fullfölja transitionen.

  Detta trots att det inte finns någon forskning som visar att barn med könsdysfori blir hjälpta av könskorrigerande behandling. Dessutom växer antalet som ångrar att de gjort könskorrigerande behandling.

  Flera tunga namn inom Liberalerna i Västsverige, liksom styrelsen för Liberala Kvinnor i Göteborg, motsätter sig också förslaget.

  Kanske har dessa lyssnat till Mikael Landén, professor i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som kallar könsbyten av barn ”seklets största medicinska skandal.”

  Till syvende och sist är kön biologi och inte en känsla. Barnmorskan tilldelar inte barnet kön, utan konstaterar. Det finns bara två kön och man kan inte byta.

  Kvinnor har rätt till säkerhet och integritet och att få könsseparation på toaletter, i omklädningsrum, vid idrottstävlingar och inte minst i kvinnofängelser. Men nu kommer män med kvinnliga personnummer att skapa rädsla bland kvinnor i omklädningsrum och toaletter.

  Och det är naivt att tro att förenklade juridiska könsbyten inte kommer missbrukas.

  Även om det skulle finnas en majoritet i riksdagen, saknar lagförändringen folkligt stöd. 57 procent är emot och bara 19 procent är för.

  Av Moderaternas väljare är endast 9 procent för.

  Hoppfullt är att Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor – som förut var starkt pådrivande för att minderåriga skulle få byta kön – har gjort en helomvändning. Hon varnar för att kön inte längre kommer att ses som biologiskt utan bygga på känslor och självidentifikation. S-kvinnorna vill pausa processen och avvakta tills det kommit ytterligare forskning som kan förklara den kraftiga ökningen av flickor med könsdysfori.

  Nu går frågan alltså mot beslut i riksdagen. Vad kommer hända? Avgörande är att den socialdemokratiska riksdagsgruppen lyssnar till S-kvinnor och att de 80 procenten av Moderaternas riksdagsledamöter som vill säga nej vågar stå för det och röstar nej i riksdagsomröstningen den 17 april.

  Rösta nej till liggande förslag till könstillhörighetslag – och låt försiktighetsprincipen få råda när det gäller ny åldersgräns för juridiskt könsbyte.