• Obegripligt att slopa 24h-garantin för klottersanering

    År 2008 satte Uppsala kommun som mål att allt klotter ska saneras inom 48 timmar. Det är en riktlinje som har bevarat fastighetsfasader och utemiljöer rena, och dessutom skapat trygghet. Men vår ledamot i Kulturnämnden, Sarah Havneraas, ställde frågan på senaste kommunfullmäktige så fick vi till svar av styret att den policyn nu har bortprioriterats. Det är obegripligt och dåligt.

    Att inte hålla kommunen ren från skadegörelse ökar sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Det skapar en negativ spiral där hela områden riskerar att förslummas. Därför vill vi återinföra tidsgarantin för sanering av klotter.

    Läs gärna vår debattartikel i samma ämne från tidigare i höst: länk till UNT-artikel.