• Ny politisk plattform för en starkare region

  Regionråd i blågrön samverkan

  Den blågröna samverkan i Region Uppsala har nu gått ut med ett gemensam politiskt program för hela mandatperioden. I ”Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022” finns alla centrala reformer för de kommande åren med.

  I höstas formades den nya politiska ledningen för Region Uppsala, där Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. Samsyn finns inom en rad politiska frågor, där delar av den gemensamma politiken har presenterats – nu finns en samlad Politisk plattform med de viktigaste målen och reformerna för regionpolitiken.

  – Vi tar upp alla politikområden och har delat upp dem i sju huvudkapitel. Genom plattformen får man en bra överblick över de blågröna prioriteringarna för mandatperioden, säger Stefan Olsson, M, regionråd och ordförande i regionstyrelsen.

  En av de viktigaste reformerna är en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett andra område är medarbetarfrågorna där möjligheten att rekrytera och behålla kompetens är central. Det tredje området som presenteras är en effektivare vård på Akademiska sjukhuset och slutligen lyfts reformen: Effektiv och nära vård 2030 med målet att bygga ut och förstärka primärvården, fram.

  – Plattformen tydliggör för väljarna och alla som arbetar inom regionen vilka våra viktigaste frågor är och hur vi kommer att jobba med dem, säger Stefan Olsson.

  Foto: Angelica Klang