• (KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas

  PRESSMEDDELANDE

  Kristdemokraterna säger Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas.

  När kostnadsramarna för restaureringen av Nya Studenternas presenterades 2015 så landade prislappen på 630 miljoner kronor (388 miljoner kronor för själva fotbollsarenan). Två år senare befinner sig Uppsala kommun nu i ett läge där den totala kostnaden stigit till 860 miljoner kronor (488-518 miljoner kronor för arenakostnaden), dvs en kostnadsökning på 35%.  Kristdemokraterna tycker att kostnaden dels blivit för hög men också att det råder stora oklarheter kring om prislappen skulle kunna komma att höjas ytterligare. Därför anser Kristdemokraterna att Uppsala kommun inte ska anslå mer pengar att bygga Nya Studenternas.

  – Vi kristdemokrater accepterade den ursprungliga kostnaden som sattes på 630 miljoner kronor (388) för restaureringen av Nya Studenternas, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Däremot anser vi nu att kostnaden dragit iväg och att den riskerar att dra iväg ytterligare. Nu diskuteras vinster i välfärden, men det saknas diskussion kring vinster för företag som bygger åt kommunen.

  – Samtidigt befinner sig Uppsala i ett läge där vi har en fotbollsklubb som precis gått upp i Allsvenskan vilket gör det uppenbart att vår stad sedan länge behövt en ny fotbollsarena, fortsätter Segersam.

  När det stod klart att det fanns risker för kostnadsökningar borde majoriteten ha undersökt möjligheten dels för en större exploateringsgrad för den kommersiella delen av Nya Studenterna. Man borde även ha sett över möjligheten att sälja av ytor i norr och söder gällande den föreslagna arenan i syfte att få intäkter till investeringen.

  – Vi kristdemokrater ser det som en självklarhet att den kommunala verksamheten är vård, skola och omsorg, fortsätter Segersam. Därför anser vi att den här typen av projekt i första hand bör involvera klubbar och näringsliv, så att inte kommunen själv blir en administratör och förvaltare av idrottslivet i kommunen. Med hänsyn till Uppsalas skattebetalare så kan vi kristdemokrater därför inte göra annat än att avslå fördyrningen av Nya Studenternas, avslutar Segersam.