• Kristdemokraterna i Uppsala presenterar valmanifest

    Valmanifestet presenteras av Magnus Wikberg, avdelningsordförande, och Jonas Segersam, Kommunalråd

    Efter beslut i partiavdelningsstyrelsen presenterar KD Uppsala sitt valmanifest för mandatperioden 2022-2026. Manifestet fokuserar på tre huvudfrågor i valet – ett säkrare Uppsala, svenska värderingar och landsbygd. Målet är att KD efter valet ska ingå i ett nytt borgerligt styre.

    Partiet lyfter även på riksnivå brottsbekämpning, vården och landsbygden vilket går igen i vårt lokala m...
  • Region Uppsalas valprogram 2018

    Valprogram 2018 – final