• Uppsalas nya styre är odemokratiskt

  Pressmeddelande 2018-11-13

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna höll under måndagskvällen ett gemensamt gruppmöte för sina kommunfullmäktigegrupper. Mötet syftade till att föra en gemensam diskussion kring hur Uppsala-Alliansen ska förhålla sig till den demokratiska kris Uppsala kommun står inför.

  Att tre partier kallar till en gemensam fullmäktigegrupp är mycket ovanligt i Uppsalapolitiken och har inte inträffat på många år. Partiernas kommunalråd bedömde dock att det var nödvändigt för att hantera den situation som uppkommit.

  Uppsalas nya vänsterstyre har presenterat en plan för att utestänga oppositionen från nämndernas ärendeberedning liksom från uppdragen som vice ordförande i flera nämnder. Detta bryter en praxis som funnits i Uppsala sedan flera decennier tillbaka.

  – Det här är oacceptabelt. Det nya vänsterstyret är beredda att åsidosätta demokratin för att de ska kunna styra Uppsala utan att ha en fullmäktigemajoritet bakom sig. Vi samlades igår kväll för att informera våra grupper och diskutera hur vi ska agera på kommande fullmäktige, säger kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

  Styret menar att Vänsterpartiet är en del av deras parlamentariska underlag – de facto en del av en majoritet – och att de därför kan ha majoritetsberedningar i nämnderna, utan insyn för oppositionen. Samtidigt hävdar de att Vänsterpartiet är ett oppositionsparti och att styret kommer se till att vänsterpartister röstas fram på ledande oppositionsuppdrag.

  – Vänsterstyrets resonemang håller inte. De kan inte både utgöra en del av majoritetens underlag och samtidigt ta del av oppositionens poster, det kan inte skifta beroende på vad som passar Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet för stunden, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

  Mötet varade i två timmar och bestod av konstruktiva samtal och landade i en samsyn kring hur odemokratiskt vänsterstyrets agerande är.

  – Om vänsterstyret försöker driva igenom det här innebär det att de sätter makten framför demokratin, och Uppsala står då inför en demokratisk kris. Vi tyckte det var viktigt och värdefullt att samlas allihop och resonera kring hur vi värnar den lokala demokratin, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD).

  Eftersom Vänsterpartiet garanterar styret majoritet kommer planen att gå igenom och de rödgröna partiernas inflytande öka kraftigt, trots att dessa backade med nästan sex procentenheter i valet.

  – Vänsterstyrets plan kan innebära att vissa nämnder får en socialdemokrat som ordförande, en miljöpartist som förste vice ordförande och en vänsterpartist som andre vice ordförande. Jag tror inte att det var vad väljarna väntade sig när Uppsala gick från ett rödgrönt styre till ett ”mittenstyre”, säger kommunalrådet Therez Almerfors (M).