• Debattartikel i Dagen: När psalmer avkristnas berövas eleverna sin allmänbildning

  Denna debattartikel, undertecknad Frida Björk, publicerades på Dagen.se den 12 juni 2024.

  Så blev det dags igen: den halvårliga diskussionen bland musiklärare om psalmers vara eller icke vara. Till jul präglas samtalet av ”Nu tändas tusen juleljus”, till sommaren av ”Den blomstertid nu kommer”.

  Många menar att det är viktigt att låta barnen möta några psalmer, vilket också står i Läroplanen. Många fler menar dock att barnen utsätts för något negativt och stötande om de möter en psalmtext, och inte sällan skriver lokala lärare om psalmtexterna och låter Gud ersätts av hyllningar till ljuset (vid jul), respektive solen (på sommaren). En sådan diskussion pågår just nu i den stora, aktiva gruppen Musiklärarna i vilken jag själv ofta varit aktiv och diskuterat. Men i och med att samtalet är större än att endast handla om några lektioner i grundskolan har diskussionen fått fortsätta såväl på min egen facebooksida som här på Dagens debattsida.

  Jag menar att omskrivning av psalmtexter, där melodi och vissa formuleringar behålls, gör att man berövar skolbarn från rätten till allmänbildning, förståelse och tradition. Att agerandet även är problematiskt ur ett upphovsrättsligt perspektiv är ett viktigt samtal men inte det jag fokusera på här. Hela syftet med att sjunga psalmer är ju för att det är just en psalm, en sång med kristen text, tillhörande kyrkans kontext. Att ta bort det kristna är att ta bort psalmens hela väsen.

  Om lärare skär bort text- och bildstycken ur litteratur, konst och musik för att ingen elev ska ”utsättas”; vad blir då kvar? Michelangelos tavla där människans finger möter Guds; ska Gud klippas bort och ersättas med en sol? När Tjorven frågar Gud om hon får ta en tårta till, ska det täckas med ett pip? Med vilka verktyg ska barnen kunna förstå Tranströmer, Lagerkvist eller ens Laleh och Miss Li om ingen vill eller vågar förklara bildspråket mening? Och till vem sätter egentligen Kristina sitt bärande, obevekliga hopp i Mobergs ”Utvandrarna” och i sången ”Du måste finnas”?

  Jag tror innerligt och fullt fast att vi ökar motsättningar i samhället, inte minskar dem, när vi ”skyddar” barnen mot det som är annorlunda. Segregerade skolor, tvättade psalmer, saxade textstycken … resultatet blir mindre tolerans och förståelse, inte mer.

  Det är en himmelsvid skillnad mellan konfession, att barnen ska bekänna sig till något, och att lära sig textrader och vad dessa betyder för olika människor. Kunskap är den viktigaste pusselbiten till förståelse och tolerans. Om lärare, av rädsla eller omsorg, skär bort kunskapen lämnar vi åt barnen att själva skapa sig förståelse och vi vet alla att okunskap föder misstänksamhet och att denna kombination är väldigt farlig för ett samhälle.

  Behåll originaltexter, förklara innebörden och varva repertoaren med sådant som inte har religiös klangbotten. Det är skolans viktiga uppdrag att lära barnen det som inte är självklart eller enkelt.