• Landstinget presenterar budget

  Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet
  Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare specialistvård utförs av andra vårdgivare eller utanför sjukhusets väggar. För patienterna ger färre inläggningar dessutom en säkrare vård.

  Inriktningen är att mer vård utanför Akademiska ger möjlighet att vässa sjukhuset i rollen som ledande universitetssjukhus och få bättre kontroll över ekonomin.

  Kollektivtrafik – Snabbt, smidigt och enkelt

  Kollektivtrafiken skall vara lättillgänglig för invånarna och den ska vara tidseffektiv för pendlarna. För den som åker buss mer sällan ska det bli enklare att åka enstaka resor. Om det blir för krångligt är det lätt att i stället välja bilen. Information till den som reser mer sällan är ofta svårbegriplig och skapar oro. Därför är pålitlig information basen för en trovärdig kollektivtrafik. Enkelbiljettspriserna får inte heller vara så höga att de skrämmer bort nya resande.

  Att slippa byten och behöva vänta i en kall busskur är ofta ett argument för att ta bilen i stället. Tiden då resenären sitter på bussen eller tåget kan ofta användas att göra sådant som inte går att göra i bilen, som exempel läsning eller arbete, medan bytestiden ofta upplevs som bortkastad tid. Studier visar också att bytestiden dessutom upplevs som betydligt länge än vad den är. Hur smidigt det är att byta är alltså helt avgörande för om man väljer att resa kollektivt eller inte.

  Det gemensamma biljettsystemet för region- och stadstrafik var ett stort steg framåt. Men det finns mycket kvar att göra för att det ska fungera optimalt. Biljettsystemen kan ibland krångla och det kan vara svårt att veta vilken biljett som behövs. Oron över att utpekas som fuskare ökar inte viljan för ”iblandresenärer” att resa kollektivt utanför sitt invanda mönster.

  I förhållande till periodkorten är det dyrt att köpa enstaka resor särskilt för kortare resor över zongräns. Därför ska inte priset på enkelbiljetterna höjas ytterligare utan istället bör periodkortet få en uppräkning.

  • 6 miljoner till beroendevård för barn och unga
  • 2 miljoner till palliativ vård för barn
  • 1,5 miljoner till äldrecentraler
  • 1 miljon till förbättrad information inom kollektivtrafiken

  Läs budgeten i sin helhet här: KD Plan och budget