• Nytt avtal för Mälartåg

  Idag har Mälardalstrafik och MTR enats om att i förtid avsluta det avtal som var avsett att sträcka sig till 2029. Tidigast under 2026 kan ett nytt upphandlat avtal finnas på plats och däremellan kommer Mälartågen istället att driftas av Transdev, genom ett nödavta som sträcker sig max i 2 år. Övergången från MTR till Transdev sker den 16 juni 2024.

  Mälardalstrafik är ett ambitiöst och viktigt projekt som regionerna i Mälardalen gemensamt gått in i och ansvarar för. De som bor i vår stora, befolkningstäta storregion ska kunna bo, arbeta och röra sig enkelt, smidigt, hållbart på ett sömlöst sätt vilket är såväl idén bakom som målet med Mälardalstrafik.

  Regionerna äger bolaget som i sin tur, efter upphandling, tecknade avtal med MTR för driften. Att resultatet inte varit tillfredsställande är det ingen som förnekar och väldigt mycket arbete har pågått för att lösa situationen. En del röster har höjts om att ”säga upp avtalet med MTR” men då detta av fler skäl inte var lämpligt har Mälardalstrafik, tillsammans med MTR, arbetat för en lösning om att i förtid avsluta det ingångna avtalet.

  Den lösningen är nu på plats och innebär ett ordnat avslut i förtid på avtalet mellan Mälardalstrafik och MTR.
  Även om förhoppningen är att alla problem som tidigare varit som genom ett trollslag upplöses när ny leverantör är på plats så är verkligheten lite mer komplicerad än så. Detta är dock ett stort och viktigt steg i rätt riktning och vi som representerar Region Uppsala i Mälardalstrafiks styrelse känner tillförsikt i att arbetet framåt sker på ett ordnat och riktigt sätt.

  Frida Björk