• Havneraas (KD) vice ordförande i Kulturnämnden

    Kristdemokraternas Sarah Havneraas har valts till andre vice ordförande i Kulturnämnden. Hon kommenterar:

    – Idag valde Uppsala kommunfullmäktige mig till andre vice ordförande för Kulturnämnden i Uppsala, och således ledare för Uppsala-alliansens arbete i nämnden. Jag ser fram emot att arbeta för ett levande kulturliv i kommunen och att ta till vara på det vackra kulturarv som Uppsala har.

    Till vardags jobbar Sarah som generalsekreterare för Kristdemokratiska ungdomsförbundets riksorganisation, och har en examen i statsvetenskap.

    – Detta blir ett spännande och nytt uppdrag för mig. Framförallt tycker jag det är viktigt att vi lyfter fram barn- och ungdomar, äldre, nyanlända och personer med funktionsvariation när det gäller att få ta del av Uppsalas rika kultur- och fritidsutbud samt ge stöd till folkbildning och musikskola.