• Nytt avtal för Mälartåg

  Idag har Mälardalstrafik och MTR enats om att i förtid avsluta det avtal som var avsett att sträcka sig till 2029. Tidigast under 2026 kan ett nytt upphandlat avtal finnas på plats och däremellan kommer Mälartågen istället att driftas av Transdev, genom ett nödavta som sträcker sig max i 2 år. Övergången från MTR till Transdev sker den 16 juni 2024.

  Mälardalstrafik är ett ambitiöst och viktigt projekt som regionerna i Mälardalen gemensamt gått in i och ansvarar för. De som bor i vår st...

 • Enklare att resa i Uppsala län

  Måndag den 22 januari genomförs en stor resandereform för kollektivtrafiken i Uppsala län. Vi lämnar ett system där resans längd avgjorde priset och välkomnar att biljetten i stället är giltig en viss tid, oavsett avstånd. Vi går från 78 olika biljettalternativ till två biljetter; vuxenpris och reducerat pris.

  Kollektivtrafiken i Uppsala län är en grundbult för att hela länet ska leva och utvecklas. Genom en mycket väl utbyggd kollekti...

 • Debattartikel i Dagen om politisk kristofobi

  Denna debattartikel, undertecknad Frida Björk, publicerades på Dagen.se den 29 december 2023.

  I en global kontext där kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen är Göteborgs vänsterstyres kristofobi fruktansvärt osmaklig. För några år sedan drog de in bidraget till scouterna (!) på grund av religiös koppling (det är nu hanterat) och nu nekar kommunen en förskola att ombildas eftersom huvudmannen har relationell k...

 • Replik i UNT på falska påståendet från Uppsala kommuns lokalparti, UP.

  Denna text publicerades på unt.se den 21 december.

  Representanter för Utvecklingspartiet, UP, hävdar den 15 december felaktigt att Kristdemokraterna i Region Uppsala har röstat för spårväg. Tvärtom har vi konsekvent arbetat politiskt mot spårvägen. Att UP påstår annat skulle kanske kunna tas som slarv eller okunskap – om avsändare inte var ett parti som tagit för vana att utan skrupler vända och vrida på det mesta.

  Inget parti kan anklagas för att ha lur...

 • ”Kristdemokraterna har gått till val på hjärtlandet – det är oförenligt med stora rovdjursstammar.”

  Lo-djurbeståndet är tätare i Uppsala län än någon annanstans i Sverige. Det skapar problem för rovdjuren själva, för lantbrukares möjligheter att ha tamboskap samt för jägare. Mattias Nygren (KD) har uppmärksammat problemet och fick majoritet för sitt förslag att sänka gränsen för antalet lodjur i länet.

  Vid Viltförvaltningsdelegationens senaste möte presenterade Länsstyrelsen sitt förslag till nya miniminivåer för lodjur i Uppsala län. Förslaget var att miniminivån, alltså golvet för ...

 • Nu inför vi organiserad testning för att upptäcka prostatacancer

  Organiserad prostatacancertestning införs i Region Uppsala 

  Alliansen i Region Uppsala (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) har i Regionstyrelsens sammanträde den 24:e oktober drivit fram beslut att införa Organiserad prostatacancertestning (OPT). Ett viktigt steg framåt för att stärka chanserna att rädda liv genom tidig upptäckt av prostatacancer. 

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Idag är testning vanligare bland välutbildade m...

 • Nu möjliggörs ny upphandling av tågtrafiken

  Region Uppsala äger Mälardalstrafik, tillsammans med ytterligare fem regioner i Mälardalsområdet. Såväl styre som opposition i Region Uppsala står bakom besluten som ledde till Mälardalstrafiks bildande och de avtal som bolaget sedermera tecknade med MTR som utförare av trafiken. Att binda ihop Mälardalen med tågtrafik var ett viktigt vägval som stärker hela Mälardalen.

  Att trafiken inte rullat som vi vare sig beställt eller önskat är ingen hemlighet. Många resenärer i vårt län har dra...

 • Fortsatta prioriteringar på sjukvården med KD i regeringen

  Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Inflationen och det höga kostnadstrycket slår hårt mot såväl barnfamiljer, företag som landets kommuner och regioner. Även i svåra ekonomiska tider ska Sverige vara ett land med en välfärd att lita på. För att stötta regionerna och kommunerna har regeringen föreslagit att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 3 miljarder i ett nytt sektorsbidrag för att stärka den regionala ...

 • KD reserverar sig mot beslut rörande Spårväg

  𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐟𝐮𝐥𝐥𝐦𝐚̈𝐤𝐭𝐢𝐠𝐞 𝟐𝟕 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 Bland dagens ärenden fanns “Samarbetsavtal S2”, rörande reglering av ansvarsfördelning mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och staten. Kristdemokraterna i såväl Uppsala kommun som Region Uppsala är emot anläggning av Spårväg i Uppsala kommun och röstar i enlighet med detta i de beslut som följer Uppsala kommuns beslut att anlägga spårväg. Vår reservation, i Regionfullmäktige och i styrelser och nämnder, lyder:

  Vi Kristdemokrater ser positivt på Uppsala l...

 • Presentation för nedladdning: Vården idag och i morgon i Norduppland

    Regionråden Björn-Owe Björk (KD) och Malin Sjöberg Högrell (L) mötte den 14 augusti medborgare i Tierp för en presentation av utvecklingen av vården i Norduppland (Tierp/Älvkarleby),  följt av diskussion. Den 19 september besökte de Kommunfullmäktige i Tierp för att informera om detsamma. Powerpoint från dessa möten tillgänglig för nedladdning: Satsningar på vården i Tierp Älvkarleby_sept2023

   

  Visa detta inlägg på Instagram

   

 • Alliansen: En trygg och jämlik förlossningsvård i Region Uppsala.

  Tisdag den 13 juni 2023 presenterade gruppledarna för Alliansen i Region Uppsala en rapport om förlossningsvården i regionen. Underlag och data till denna rapport bygger på statistik framtagen av SKR, Socialstyrelsen, Graviditetsregistret och Region Uppsalas Mödrahälsovårdsenhet, samt specialbeställd statistik.

  Alla kvinnor som bor i Uppsala län ska få god vård oavsett bakgrund. Det är mycket viktigt för oss att man känner en trygghet inför sin förlossning och i kontakten med vården so...

 • Invigning av ny vårdcentral i Östervåla

  Östervålas vårdcentral drabbades 2014 av en förödande vattenskada och verksamheten har sedan dess bedrivits i baracker. I valrörelsen 2018 lovade KD att bygga en ny vårdcentral vilket Björn-Owe Björk, som under förra mandatperioden var ordförande för Fastighetsnämnden, också klubbade. Han var i september 2021 med och tog det första spadtaget till den nya byggnaden  och var idag, nu i egenskap av ordförande för Vårdstyrelsen, på plats för invigning av de nya, friska, välanpa...

 • KD är tydliga om Sydöstra staden

  Vi tycker inte att staten borde villkora den nödvändiga utbyggnaden av järnvägen med bostadsbyggande – skriver Jonas Segersam (kommunalråd för KD) i UNT.

  När den fördjupade översiktsplanen för sydöstra staden antogs i fullmäktige röstade M, KD, C och SD nej (två gånger dessutom). Det finns därför en stor chans att en majoritet efter valet kommer att riva upp planerna, inklusive oss i KD.

  Vi har redan nu lyckats stoppa utbyggnaden mellan Nåntuna och Sävja (”pulkabackarna”) ...

 • Redo för en ny regering och århundradets vårdreform

  Ebba Busch vill ha en ny regering! En borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsministerkandidat. En handlingskraftig regering som kan ta tag i de svåra frågorna som migrationsfrågan, NATO-inträdet, brottsbekämpningen, vårdköerna och kärnkraften. Under de senaste åren har Sverige fått uppleva återkommande regeringskriser. Det beror i stort sett på att Socialdemokraterna är beroende av tre partier–V, MP och C–som vägrar tala med varandra. Låt oss lösa de frågor Socialdemokraterna, Vänste...

 • Nej till miljonprogram i Uppsala

  Vi Kristdemokrater i Uppsala är inte emot byggande och vi är inte emot fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, men utbyggnaden av Uppsala och Knivsta måste ske med sans och förnuft.

  De styrande partierna planerar just nu att bygga höghus i Bergsbrunna/Sävja och Knivsta för cirka 100 00 invånare, likt ”ett nytt Sundsvall”. Detta är ett helt orimligt projekt – menar kommunalråd Jonas Segersam.

  Denna utbyggnation betyder även att Knivstas befolkning skulle tredubblas på 30 år. Ett så...

 • Sänk dieselpriset med 9 kr och bensinpriset med 5 kr

  Tala om tung ekonomisk vinter med rekordhöga elpriser. Samtidigt började våra drivmedelspriser skena från en redan hög nivå. Och det innan kriget i Ukraina startade. Vi kan nu bara konstatera, det är extremt dyrt att vara svensk. Det vill KD göra något åt.

  – De höga, nu helt galna drivmedelspriserna är ett oerhört allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. Det slår stenhårt mot oss alla, ja hela samhället, menar Ebba Busch, partiledare (KD).

  Faktum är att Sverige har världen...

 • Öka tryggheten i Uppsala

  KD har många prioriterade frågor. Dit hör definitivt vården, i synnerhet för de äldre, men också landsbygdsfrågor, för att inte tala om allas vår trygghet. Jonas Segersam, kommunalråd och partiets förstanamn i valet till kommunfullmäktige, berättar engagerat om sin väg in i KD och vilka frågor som han själv brinner för.

  – En sak är säker, att ge äldre covidsjuka palliativ vård efter ordination av läkare som aldrig träffat patienten, hade aldrig hänt under ett KD-styre. Jag har själv a...

 • KD: Dags för nationell tävlingsstandard på skidskyttet i Storvreta

  I en motion till kommunfullmäktige den 26 maj föreslår Kristdemokraterna att rusta upp skidskyttebanan i Storvreta så att den får nationell tävlingsstandard. Det som saknas är ett antal digitala mål och en läktare för funktionärer och publik – övriga miljonupprustningar har föreningen redan betalat själva.

  Sedan säsongen 2009/2010 är Storvreta IK Skidor är medlemmar i Svenska skidskytteförbundet. Banan ligger på kommunal mark och i anslutning till både skidspåren och fotbollsplan...

 • KD: Riskera inte grogrund för Sharia i Uppsala

  Den 12 maj behandlades ett ärende på kommunstyrelsen om att underteckna ”Deklaration för starkare demokrati”. Kristdemokraterna föreslog då att lägga till en punkt om att sluta ge bidrag till odemokratiska organisationer med kopplingar till extremism, såsom studieförbundet Ibn Rushd. Förslaget röstades ned av vänsterstyret.

  2019 inledde Kristdemokraterna en omfattande debatt om kommunens föreningsbidrag utifrån ett demokratiskt perspektiv. Saken gällde studieförbundet Ibn Rushd, som av...

 • KD: Utveckla Linnéstigarna och Uppsalas friluftsområden

  Bild: Wikimedia commons

  Under måndagens sammanträde med kommunfullmäktige lämnade Jonas Segersam (KD) in en motion om att friluftslivet i Uppsala måste förbättras. Han menar att bristerna har blivit tydliga under coronapandemin, där  populära friluftsområden som Fjällnora och Hammarskog haft långa köer för att kunna grilla eller använda de faciliteter som områdena erbjuder. 

  Förslaget som presenteras är att utreda brister i befintliga anläggningar och naturreservat, och att ta fram åtgärder kring hur tillgäng...

 • Förnyat remissvar från angående de sydöstra stadsdelarna

  Detta remissyttrande är en uppdatering av den kritik som Kristdemokraterna i Uppsala framförde när förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna först var ute på remiss. Eftersom innehållet är i stort sett detsamma kvarstår vår kritik. Grundläggande anser vi att planen är dålig: husen är för höga och står för tätt; detaljeringsgraden är för stor och planen är propagandistiskt utformad utifrån en politisk vision om att människor ska bo i höga hus i stad i stället för i s...
 • Stoppa både spårvagn i city och ny byggnation i Ulleråker 

  Nu kommer detaljplanen för den 17 km långa spårvagnsträckningen i Uppsala upp till beslut inför samråd och utställning. Kristdemokraterna har krävt att planeringen för både spårväg i city och ny byggnation i Ulleråker ska stoppas.

  – Vi har tagit ställning mot föreliggande spårvägsprojekt. Däremot är vi sedan tidigare för den tidigare beslutade dragningen av spårväg mellan Gottsunda och Bergsbrunna (inför Uppsalapaketet). Skillnaden mellan de två projekten är att den linje som går...

 • KD säger nej till nytt konstmuseum

  Idag har S, L och V presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum på slottet. Kostnaderna beräknas preliminärt uppgå till 40-50 miljoner kronor – per år. Vi säger nej till att lägga så mycket pengar på en redan dyr verksamhet samtidigt som vi ser utmaningar både på trygghetsområdet och inom äldreomsorgen i Uppsala. – Den viktigaste frågan är inte att fördubbla just konstmuseet utan i stället att utnyttja resurserna vi redan har bättre. Vi föreslår till exempel att slå ihop konstmus...
 • Stoppa byggplanerna i Sydöstra stadsdelarna

  Det så kallade ”Uppsalapaketet” med utbyggd järnväg kommer med ett högt pris – i Nåntuna, Sävja, Bergsbrunna och Vilan vill staten att vi ska bygga hela 21.500 nya bostäder. Vi kristdemokrater tycker att de planerna är riktigt dåliga.

  Det är orimligt att bygga fler bostäder i en enda stadsdel än man gjorde i hela Uppsala kommun under miljonprogramseran på 60-, 70-, och 80-talen. I stället anser vi att man ska bygga ut i en mänsklig skala, med särskild hänsyn till att vi ...

 • Olycklig uppgörelse om sydöstra stadsdelarna

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala
  Idag blev det känt att minoritetsstyret (S, L, MP) träffat en överenskommelse med Moderaterna angående utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna. Syftet är att få stöd för den kritiserade fördjupade översiktsplanen, men Kristdemokraterna är fortsatt kritiska och kommer inte att ställa sig bakom planen.

  – Den här nyvunna överenskommelsen förändrar tyvärr inte den dåligt utformande utbyggnaden av 21.500 nya bostäder. Nu säger visserligen exploateringspartierna att vi från och med nu ska kal...

 • Kristdemokraterna ensamma om att lyfta gängkriminalitet

  När SVT Uppsala frågade företrädare för de olika partierna vilken deras viktigaste fråga inför 2021 var, så var det enbart Kristdemokraterna som lyfte frågan om att bekämpa den eskalerande gängkriminaliteten. – Uppsalas gator hör till hederliga medborgare som förtjänar en tryggare stad för sig själva och sina familjer. De hör inte till gäng som rånar, skjuter och tänder eld på bilar, säger Jonas Segersam i klippet. Alla politiker fick 20 sekunder på sig att förklara sin ståndpunkt. ...
 • Nu blir det möjligt att vaccinera vårdpersonal

  Folkhälsomyndigheten har idag öppnat upp för att vårdpersonal ska kunna vaccineras redan nu på grund av den höga arbetsbelastningen. Vaccinationen ska kunna ske parallellt med invånare och personal på kommunens vårdinrättningar.

  – Det är väldigt bra att denna möjlighet nu ges. Genom att vi kan påbörja vaccinering av vårpersonal som jobbar med IVA, IMA, på akuten eller andra covidavdelningar så har vi en kapacitet att hjälpa svårt covidsjuka, säger

  Mimmi Westerlund KD, vice ordf i sju...
 • Oacceptabel situation med fyrverkerier i utsatta områden

  Foto: CC BY 3.4, Johan Eriksson
  De senaste dagarna har det närmast konstant skjutits fyrverkerier i stadsdelarna Gottsunda, Sävja och Gränby. I UNT rapporteras om att över 100 personer ringde polisen under gårdagskvällen och klagade över fyrverkeriskjutningar. Polisen har arresterat flera personer för brott mot ordningslagen. Vid förra året kom en ny lag som i viss mån förbjuder försäljning av fyrverkerier till personer utan pyroteknisk utbildning, men dessa regler omfattar inte alla fyrverkerier.

  – Det är festl...

 • Massiv kritik mot regeringens corona-sms

  Mikael Oscarsson var igår med på TV4-nyheterna om att regeringen beställt ett sms från MSB till alla medborgare om corona. – Sms verkar ju rimligt att använda, men varför har man väntat i 9 månader? Och när man äntligen gör det, varför gör man inte som danskarna och har tydliga länkar så att informationen kan gå fram? Jag förstår inte det här, säger han i inslaget.

  Se hela reportaget här: https://www.tv4play.se/…/nyhets…/13309730&first=13294943 ...
 • Webbinarium om problemen med planerna för sydöstra stadsdelarna

  Den 4/12-20 anordnade Kristdemokraterna i Uppsala ett webbinarium om planerna för de sydöstra stadsdelarna. Deltagande var bland annat initiativtagarna till de lokala protesterna, Marguerite och Eva, f.d. tjänstemän från kommunen och kristdemokratiska politiker från Uppsala och Knivsta.

  Vi tog avstamp i den Fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna som det politiska styret (S, L och MP) pressar fram. Planen omfattar bland annat Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna, och ...

 • Busshållplatsen på Råbyvägen livsfarligt MP-experiment

  I dagarna har massiv kritik framförts av räddningstjänst, ambulans och polis mot busshållplatsen ”Bureusgatan” på Råbyvägen. All sorts trafik stoppas när bussen stannar och inte ens utryckningsfordon kan ta sig förbi.

  Redan när beslutet togs 2015 riktades massiv kritik när MP-styret beslutade i frågan – men till svar fick man att syftet var just att försvåra för biltrafiken. Tanken med att bara ha ett körfält var att göra det säkert för gångtrafikanter att ta sig över vägen eftersom b...

 • Tämnaren riskerar försvinna inom ett par sekler

  Utan åtgärder kan sjön Tämnaren, där Uppsala kommun får en femtedel av sitt dricksvatten, vara borta inom ett par sekler.

  – Uppsala kommun måste ta ledartröjan för att få till stånd en förändring – vi tar 20% av vårt dricksvatten där, och vi är den största kommunen som, tillsammans med Heby och Tierp, har muskler nog att åstadkomma en förändring, säger Jonas Segersam (KD).

  Sjödjupet har mer än halverats genom flera sänkningar de senaste 1...

 • Kommunen misslyckas etablera nyanlända kvinnor

  Förra året fick KPMG i uppdrag att granska kommunens processer kring etablering och integration i Uppsala kommun. Där framkom brister som främst drabbar kvinnor.

  Ett exempel är att beslut om barnomsorg på heltid kräver beslut från avdelningen som ansvarar för etablering, samtidigt som Arbetsförmedlingen inte kan skriva in arbetssökande på heltid innan de har barnomsorg. Därmed uppstår ett moment 22.

  – Trots att vänsterstyret i kommunen och Mohamad Hassan (L) som är ordförande i ...

 • Stäng inte Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för biltrafik

  Gatu- och samhällsmiljönämnden har påbörjat en process att begränsa genomfartstrafik på både Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. Kristdemokraterna röstade emot detta. Ärendet aktualiserades när nämnden skulle bevilja dispens för UL:s bussar i miljöklass Euro 5 som upphandlades för endast åtta månader sedan, då kravet på bussar i miljözon skärps till miljöklass 6 från och med 1 januari 2021. – Luftföroreningar i stadsmiljön är ett allvarligt hälsoproblem. Det är rimligt att åtgärder i för...
 • KD-förslag om tiggerifria zoner avslogs

  Högsta Förvaltningsdomstolen har konstaterat att kommunerna får besluta om lokala ordningsföreskrifter även gällande tiggeri. Därför ville KD att Uppsala kommun ska utreda hur tiggeriet kan begränsas genom tiggerifria zoner, alternativt införa tillståndsplikt för tiggeri på utsatta platser i Uppsala. Tyvärr röstades förslaget ned.

  – Det har tyvärr visat sig att tiggeriet i Uppsala och Sverige har flera baksidor. Det är ingen tvekan om att det finns kriminalitet kopplat till den ut...

 • Nej till skola på ”busstomten”

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala
  Kommunstyrelsen har mot KD:s vilja sagt ja till att marken i kvarteret ’Norra hovstallängen’ säljs för bygget av en ny skola och förskola för närmare 1 000 barn. Kvarteret ligger i hörnet Kungsgatan/Strandbogatan.

  Den nya skolan ska ha plats för 780 elever och förskolan för 144 barn, dessutom ska en fullstor idrottshall klämmas in, uppger UNT. Kristdemokraterna yrkade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet emot bygget.

  – En av kommunens största utmaningar är at...

 • Nu ska kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas

  Idag är endast är tre av 21 kommunala badplatser tillgänglighetsanpassade trots att en bred majoritet i riksdagen beslutade att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara undanröjda senast 2010. Efter kommunfullmäktige i maj 2020 står det dock klart att oppositionen lyckades driva igenom ett förslag om fler tillgängliga badplatser från KD och V – trots att minoritetsstyret (S, L och MP) röstade emot.

  – Det är en oerhört stor vinst för alla som hittills inte haft möjlighet att up...

 • Långsiktig plan för vårdskulden behövs

  Mimmi Westerlund, vice ordförande i sjukhusstyrelsen

  Sedan i mars så har 1400 färre operationer genomförts på Akademiska på grund av Covid-19. Endast akuta och tidskritiska patienter har tagits emot. – Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för hur vi ska hantera situationen med vårdskulden, säger Mimmi Westerlund, KD. (mer …)

 • Remissvar från Kristdemokraterna angående Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna.

  I detta remissyttrande lyfter Kristdemokraterna i Uppsala fram synpunkter på föreliggande förslag till Fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Grundläggande anser vi att planen inte är bra: husen är för höga och står för tätt; detaljeringsgraden är för stor och planen är propagandistiskt utformad utifrån en politisk vision om att människor ska bo i höga hus i staden i stället för i små hus på landet.

  I stället anser vi att planen borde ha utgått från vad medborgarna ön...

 • Dålig anpassning till Uppsalas kultur och historia

  Sedan 2016 arbetar Uppsala kommun med att ta fram en ny stadsdelsindelning. Ytterst anser vi att det är en demokratifråga som måste söka sin legitimitet hos och vara utformad för stadens medborgare.

  Nu vill vänsterstyret fatta beslut utan denna demokratiska förankring, där kommuninvånarna vanligtvis får inkomma med synpunkter på förslaget, innan deras förlängda vardagsrum möbleras om.

  Förslaget innehåller dessutom brister gentemot Uppsalas historia, exempelvis förslaget att gör...

 • Samrådstiden för Sydöstra stadsdelarna förlängs

  Kristdemokraterna i Uppsala har drivit igenom att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra stadsdelarna förlängs med två veckor. Detta för att säkra den demokratiska processen har nu i en tid när den rådande Coronakrisen tvingat möten och konferenser att ställas in, senareläggas eller genomföras digitalt. 

  – Det är tydligt att det finns ett oerhört stort behov av dialog i den här frågan, men många Uppsalabor har förhindrats delta givet Coronakrisen. Vi föreslo...

 • Gemensamt nämndinitiativ med SD om pedagogisk omsorg

  Under Utbildningsnämndens sammanträde den 25 mars lämnar Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna in ett gemensamt nämndinitiativ. Initiativet handlar om att förbättra förutsättningarna för pedagogisk omsorg, det vill säga flerfamiljssystem och familjedaghem, och bakgrunden är bland annat att behovet av förskoleplatser i Uppsala även fortsatt är mycket stort. Nämnden har fattat beslut om att inrätta särskilda vårförskolor, trots det fick vi besked i början av våren att det ändå saknades 100 ...

 • Med anledning av Coronaviruset: Använd distansundervisning och överväg framflyttning av skolterminen

  Med anledning av Coronavirusets framfart i Sverige och världen anser Kristdemokraterna i Uppsala att kommunen måste vidta fler åtgärder. Jonas Segersam (KD) är Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande och kommenterar:

  – Vi står i ett allvarligt läge med en världsomfattande pandemi. Även om risken är låg för den enskilde individen, och vi självklart följer nationella rekommendationer, måste vi i kommunledningen i Uppsala ändå ha en beredskap för att vidta kreativa åtgärder.

  ...

 • KD säger nej till både spårväg och BRT i centrum

  Kristdemokraterna i Uppsala har efter en intern demokratisk process beslutat att rösta emot både spårväg och BRT från Resecentrum till Gottsunda och Ultuna. Den huvudsakliga anledningen är att vi vänder oss emot en kollektivtrafikutbyggnad i centrum innan övrig planering är mogen för det, och framför allt innan man har tittat på möjligheten för en ny bro så att inte all trafik ska behöva gå via Islandsbron och Bäverns gränd.

  – Att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem me...

 • Förlorar 7 miljoner – Migrationsverkets budget slut

  Uppsala kommuns socialnämnd skulle ha fått 7,6 miljoner för särskilda kostnader kopplat till ensamkommande och nyanlända. Men så blev det inte – eftersom Migrationsverkets pengar är slut. Endast 0,6 av de beviljade 7,6 kom nämnden till del.

  – Det är helt obegripligt hur man först kan bevilja kommuner pengar som man sedan inte har. Vi måste agera mot olämpligheten i detta, kommenterar Jonas Segersam.

  – Vi i KD har sedan detta blev känt i socialnämnden nu i veck...

 • Hedersförtryck i fokus på KD:s årsmöte

  Den 22 februari höll Kristdemokraterna i Uppsala årsmöte, och under eftermiddagen besökte Soheila Fors mötet för att gästtala. Soheila är en stark röst mot hedersförtryck i hela Sverige, och jobbar varje dag outtröttligt för utsatta kvinnors rättigheter i samhället.

  I sitt tal belyste Soheila problemen med segregationen och hur parallella samhällen byggs upp i vårt land, där islamister dikterar villkoren för hur kvinnor ska klä sig och bete sig. Många av kvinnorna som hon jobbar med p...

 • Vi backar upp Knivstas fråga om Nysala

  Idag sammanträder både kommunstyrelsen i Uppsala och kommunstyrelsens arbetsutskott i Knivsta. Den gemensamma nämnaren är att Kristdemokraterna i båda församlingarna samtidigt lägger initiativ om en tidigareläggning av planeringen i ”Nysala”, och att man ska se över en gemensam omförhandling av fyrspårsavtalet.

  Bakgrunden är att det politiska styret i Knivsta i fredags svängde i frågan om att omförhandla fyrspårsavtalet och nu föreslår att det ska göras, detta efter påtryckningar från ...

 • KD-miljoner till trygghet i Uppsala nekades

  I den oppositionsbudget för 2020 som vi presenterade tillsammans med M och C skulle trygghetsarbetet i kommunen fått nära 30 miljoner extra. Tyvärr prioriterade styret (S, L, MP) inte detta och därmed halkar trygghetsfrågan ännu längre ned på agendan.

  Utöver detta föreslog vi större fokus på förebyggande sociala insatser och att skattesatsen sänks med 30 öre till samma nivå som gällde innan den rödgröna skattehöjningen. Uppsalaborna får alltså både mer välfärd och mer kvar i plånboken...

 • (S) borde be om ursäkt till Uppsalas kvinnor för trygghetsmissen

  Förra våren lyfte Ebba Busch Thor allvaret med den växande otryggheten bland tjejer i Uppsala. Att vålds- och sexualbrotten skenar, att utredningar läggs på hög och avskrivs. Kritiken som kom var orimlig och (S)-ministern Annika Strandhäll påstod att vår partiledare “far med osanning”.

  Med facit i hand vore det därför lämpligt att (S) ber om ursäkt till kvinnorna i Uppsala för att man då förnekade sanningen och inte ville lyssna.

  För utmaningarna för svensk trygghet och säkerhe...

 • KD-förslag om kulturtolkar gick igenom

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Att som nyanländ förstå hur det svenska samhället fungerar är viktigt. Att då kunna ha kulturtolkar, som inte bara fokuserar på språket utan också socialt sammanhang, lagar och regler, kan vara ett bra sätt att förbättra integrationen.

  – Ofta sker kulturkrockar när man inte förstår varandra. Kulturtolken kan exempelvis vara med i förskolan eller vid en förlossning som är en utsatt situation där det är lätt att missförstå varandra. Om man är nyanländ kan tolken vara ett bra stöd som kän...

 • Tillsätt kriskommission och starta grannsamverkan i Uppsalahems byggnader

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Pressmeddelande 2019-10-29

  Fyra bilbränder har ägt rum på kort tid i Gränby/Löten. Kristdemokraterna i Uppsala föreslår nu att kommunen tillsätter en kriskommission för att snabbare få de trygghetsskapande åtgärderna på plats.

  i UNT den 28 oktober uppger polisen att de vill få fler områdespoliser och egen kameraövervakning, men att det viktigaste just nu är samarbetet med de boende i området. ”Det finns med all säkerhet personer där som vet vilka som anlägger de här bränderna. D...

 • Replik om islamiskt center: UNT borde också varna

  När vi säger nej till moskén i Stenhagen så är det inte för att vi vill strunta i plan- och bygglagen. Vi föreslog en detaljplaneändring för tomten eftersom vi inte vill säga ja till Dawastiftelsens bygge så länge vi inte har fått betryggande bevis angående eventuell utländsk finansiering och risken att det blir en ingångsport för våldsbejakande extremism.

  Sakine Madon anklagar på ledarsidan för Unt.se KD för ”principlös populism” och att ”strunta i regler och principer” (27/9). Men vå...

 • Brett utbud viktigt för Frida

  Frida Björk, KD, ordförande i kulturnämnden

  Olika konstarter och traditioner, men även nya kulturella uttryck fascinerar Frida Björk. Hon gled in snabbt i politiken och kommer in med erfarenheter direkt från golvet, användbara i nämnden. (mer …)

 • Varför riskera grogrund för sharialagar i Uppsala?

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Dawastiftelsen vill bygga islamiskt centrum i Stenhagen, med separata ingångar för kvinnor och män. Men Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, beskriver dawa som en konservativ inriktning av islam som i delar av världen har en bokstavstrogen fundamentalistisk samhällsordning med sharialagstiftning som mål.

  Vi är mycket oroliga att centret blir en grogrund för islamistisk radikalisering och kommer att rösta emot bygglovet i Plan- och byggnadsnämnden.

  – I bygglovsans...

 • Bemötande av invånare – nytt inslag i riktlinjer

  Anna-Karin Vaz Contreiras

  Arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling i regionen tar ett nytt kliv framåt. Nu finns riktlinjer för arbete med likabehandling, färdiga att användas.  – Det är bra att vi har ett gemensamt dokument där man lagt till invånarperspektivet och att både tillgänglighet och bemötande finns med, säger Anna-Karin Vaz Contreiras, KD.  

  I slutet av november förra året beslutade regionfullmäktige om en ny likabehandlingspolicy. Det bestämdes också att riktlinjer för hur arbetet med ...

 • Ett steg närmare vårdcentrum

  Barn undersöks av läkare

  Nu är det klubbat. Idag togs ett beslut om vilka allmänna kriterier som ska gälla för ett vårdcentrum framöver. På sikt är målet att både sjukhusvård och det som idag erbjuds vid vårdcentralerna ska hamna där. (mer …)

 • Nej till KD-förslag om äldreboendegaranti

  Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboenden – det föreslog Kristdemokraternas Jonas Segersam i en motion som behandlades på kommunstyrelsen den 6:e mars. ”Majoriteten” valde dock att säga nej.

  – Vi vill att alla personer över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och håller ut så länge de orkar. När det stora och ibland svåra beslutet att ansöka om plats kommer b...

 • KD: Självklart att syskonförtur ska gälla

  Så kom till slut beskedet – högsta rättsinstans har meddelat att syskonförtur strider mot skollagen. Uppsala kommun tvingas nu göra om urvalet trots att alla föräldrar redan gjort sina val. Detta är något som upprör föräldrar likväl som kristdemokraternas Jonas Segersam, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

  –        Jag är väldigt besviken, kommenterar Segersam. För mig är det självklart att syskonförtur borde gälla och vara ett av kriterierna för placering i förskola och skola. Nu...

 • Klart: 10 miljoner mer till Äldrenämnden

  I och med den i riksdagen antagna M/KD-budgeten utökas nu kommunens budget med 77 miljoner, något som är mycket positivt!

  – Vi kristdemokrater valde, tillsammans med M och C, att prioritera att Äldrenämnden får de resurser som krävs för att klara välfärdsåtagandet för Uppsalas äldre. Alla ska ha rätt till tryggt boende, sociala kontakter, ett aktivt liv och inflytande i samhället hela livet, kommenterar Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

  Därför föreslog Uppsala-Alliansen på kommuns...

 • Krafttag tas mot psykisk ohälsa

  Tillgängligheten till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa brister kraftigt i länet. – Vi har därför begärt att hela vårdkedjan ska ses över för att komma åt problematiken och stärka vården, säger Björn-Owe Björk, KD, regionråd. (mer …)

 • Medlemsboom i Uppsala – märks på populär utbildning

  Sedan januariöverenskommelsen presenterades den 11 januari, där C och L gjorde upp med Stefan Löfven, har KD i riket fått nästan 3000 nya medlemmar. 150 av dessa hör hemma i Uppsala län, och för att alla nya medlemmar ska känna sig välkomna arrangeras öppna utbildningsträffar varje torsdag i februari. 

  Mikael Oscarsson, KD, riksdagsledamot och distriktsordförande skriver på sin Facebooksida:

  – Det är helt fantastiskt, vi har aldrig varit med om något liknande! Folk uppskattar att vi va...

 • Patientsäkerhet och jämlik vård är drivkrafter

  Bra och säker vård för patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och ett effektivare sjukhus. Det är några frågor som Mimmi Westerlund är speciellt engagerad i. Som ny ordförande i patientnämnden och vice ordförande i sjukhusstyrelsen har hon flera viktiga områden att ta tag i. (mer …)

 • Bättre och mer tillgänglig vård i fokus

  Förstärkta tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa, ökade möjligheter till egenvård i hemmet för kroniskt sjuka och fler kliniska platser för ST-läkare inom bristspecialiteter. Det är några områden som Region Uppsala kommer jobba för under året. (mer …)

 • Ökat resande – i fokus i ny budget

  Idag tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslut om årets budget. Under 2019 ska en rad satsningar göras: Upptåget ska öka sin kapacitet, det ska bli enklare att göra kombinationsresor och arbetet med spårvägsprojektet fortsätter. (mer …)

 • Ny plan ska frigöra tid för vård

  Framöver kommer vårdpersonal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att få mer tid över till patienterna. Arbetsuppgifter som städning, transporter av patienter och måltider kommer istället att hanteras av annan personal. (mer …)

 • KD säger nej till punkthus i Rackarberget

  Pressmeddelande 2018-10-24

   Idag behandlar kommunstyrelsen ett ärende gällande detaljplan för Rackarberget. Kristdemokraterna yrkade som enda parti återremiss i syfte att justera de två punkthusen i den lägre delen av området.

   – Vi är väldigt tveksamma till att klämma in två höga hus på en redan tätt bebyggd yta. De harmonierar dessutom inte med den övriga bebyggelsen, vilket för oss är viktigt när vi tar ställning till nya förslag. De två nya husen är högre än övriga oc...

 • KD satsar på de äldre

  Äldre

  Socialdemokraterna lovade att införa äldrevårdcentraler. Det vallöftet hölls inte. Trots tre års S-styre så har man ännu inte försökt att möta detta behov av vård som många äldre har. Det lovar Kristdemokraterna i regionen nu att ändra på.

  I Uppsala län är antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök för specialiserad vård nästan dubbelt så många nu som de var 2014 då KD och Alliansen styrde regionen. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

  – Vi...

 • KD:s förslag kortar köerna till BUP

  Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Uppsala län. Samtidigt som fler mår dåligt och är i behov av vård sviker sjukvården. – Till skillnad från det rödgröna styret så vill vi åtgärda problemen och har konkreta förslag, säger Björn-Owe Björk, regionetta för KD.

  Den ökning av psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler behöver psykiatrisk vård. Väntetiderna har dessutom ökat och endast två procent av de unga har fått komma på besök på barn- och ungdomspsyk...

 • KD enda som säger NEJ till planprogram om förtätningar i Eriksberg

  Vi vill se ett totalt omtag för planeringen med en väsentligt mer måttfull mängd nyproduktion. Som en följd av den hållningen har vi röstat emot detaljplanen för Blodstensskogen och röstat emot att inleda detaljplanearbete för kvarteret Moränen.

  Vi vill först få fram ett nytt planprogram med en acceptabel nivå av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet innan några nybyggnationer kan komma i fråga. Det innebär också att vi kommer rösta nej till att anta en detaljplan för Hammarparken...

 • Förstatliga Akademiska sjukhuset

  Akademiska sjukhuset

  I region Uppsala opererades endast 40 procent av patienterna i tid förra året. Var femte patient fick vänta längre än 42 dagar. – Vi vill avskaffa landstingens sjukvårdsansvar. Nuläget fungerar inte, säger Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat.

  Han ser flera vinster med att lägga ned landstingen och överföra ansvaret för Akademiska sjukhuset och övriga universitetssjukhus till staten.

  – Det ena skälet är att vården i Sverige blir mer jämlik med en statlig organisation. Som det...

 • Vårdköerna måste minska

  Björn-Owe Björk, KD, regionrådskandidat

  På Akademiska sjukhuset har väntetiderna för specialistvård tredubblats under de senaste fyra åren. – Det är en helt oacceptabel utveckling som vi i KD kommer att göra allt för att stoppa om vi och alliansen får ta ledningen i regionen efter valet.

  Det säger Björn-Owe Björk som kandiderar till nytt regionråd i Uppsala för Kristdemokraterna.

  På Akademiska sjukhuset hålls över hundra vårdplatser periodvis stängda på grund av sjuksköterskebrist. En av de avdelningar som drabbats hå...

 • Bygg nytt vårdcentrum i Tierp nu

  Tierps vårdcentrum är i ett oacceptabelt skick. Byggnaden som är från 1950-talet har fukt- och ventilationsproblem och lokalerna är inte anpassade efter verksamheten. – Patienter och personal ska inte behöva vänta längre, nu måste något hända, säger Björn-Owe Björk, KD, som kandiderar till nytt regionråd.

  Orsaken till problemen är att stora delar av Vårdcentrum är byggd på en betongplatta direkt på marken utan tätskikt, vilket fungerar dåligt. Fukt har trängt upp genom betongen vilket ...

 • Enköpings lasarett behöver utvecklas

  Enköpings lasarett

  Lasarettet i Enköping måste få en viktigare roll i regionens sjukvård, anser KD. – Jag är säker på att lasarettet har en betydligt större kapacitet än idag, säger Björn-Owe Björk regionrådskandidat.

  Nu finns enbart dagkirurgi och ortopedi vid sjukhuset men här skulle mycket väl även allmänkirurgi kunna utföras.

  – Allmänkirurgi har funnits på lasarettet förr och om det återinförs så skulle tillgängligheten och servicen öka för invånare i både Bålsta och Enköping, säger han.

  <...
 • Svenska värderingar viktigt för integrationen

  Ett samhälle är inte bättre än dess värderingar. Det är vårt ansvar att se till att Uppsala byggs med goda värderingar och med människovärdet i centrum. Vår vision är ett ”tryggt Uppsala för dig och din familj”!

  Att lyfta goda värderingar i integrationsprocessen är viktigt. Här får vi möjlighet att säga ”Välkommen hit, välkommen hem! Här gäller svenska värderingar”. Här finns skillnad på ditt och mitt. Här finns skillnad på rätt och fel. Här finns dock INTE skillnad på hur ...

 • Förbjud tiggeri på vissa platser i Uppsala

  Kristdemokraterna i Uppsala har presenterat sitt valmanifest. En av punkterna för ett tryggare samhälle är att reglera den kommunala ordningsstadgan och försvåra tiggeri på vissa platser i kommunen.

  Tiggeri handlar inte längre om överlevnad, utan om att tjäna pengar. Inte sällan är det en försörjning på bekostnad av medmänniskor i form av människohandel – en verklighet som gjort sig påmind i vår kommun. Det finns också en problematik med människohandel, och till viss del även pro...

 • Lägre hus i Gottsunda för ökad trygghet

  Vi kristdemokrater vill bygga bort miljonprogramsområdena i Gottsunda. Vi vill att de bostäder som det nu planeras för i Gottsunda byggs med maximalt fyra, eventuellt fem våningar. Vi vill också samråda med fastighetsägarna av miljonprogramsområden att sänka befintliga våningar i de bostäder som finns i Gottsunda idag. Det skulle innebära att områdets attraktivitet ökar och att tryggheten stärks för de boende.

  Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planprogram för Gottsundaområdet ...

 • Ingen kvinna ska vända i dörren

  Mimmi Westerlund (KD) Tvåa på listan till regionfullmäktige

  Enligt statistiken ligger förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset på en hög nivå. Trots detta är många blivande mammor oroliga över hur det ska gå – särskilt oroliga är man över platsbristen. Kommer det att finnas plats när det blir dags?

  Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är tyvärr inget nytt. Man kan fråga sig om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepen...

 • Barn och ungas psykiska ohälsa

  Björn-Owe Björk (KD) Regionrådskandidat 2018

  Tre av fyra personer lever idag med egen psykisk ohälsa eller nära någon som är drabbad. Vid sidan av det lidande som psykisk ohälsa och sjukdom innebär leder det även till stora kostnader både för den enskilde och för det offentliga. För att minska lidande och sjukskrivningar är det viktigt att människor får rätt typ av stöd i rätt tid. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigma kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människo...

 • KD tar strid för friskolesystemet

  Socialdemokraterna vill stänga väl fungerande skolor

   

  ”Svensk skola ska vara fri från konfessionella inslag” skriver civilminister Ardalan Shekarabi i Aftonbladet den 13 mars.

   

  Vi ser med förfäran hur Ardalan Shekarabi jämför svenska konfessionella skolor med hans egna erfarenheter från Irans religiösa diktatur där samhället och lagar grundas på koranen och sharia.

   

  Att denna världsbild ligger till grund för ett socialdemokratiskt statsråd är...

 • Kristdemokraterna säger nej till fördubblad budget för konstmuseet

  Idag har majoriteten presenterat sina idéer för ett nytt konstmuseum, vilket innebär en fördubblad yta och därmed fördubblade kostnader. Vi kristdemokrater säger nej till att satsa så mycket mer på ett konstmuseum i Uppsala, och tror att vi genom bättre samordning kan frigöra resurser och ändå få en bättre verksamhet.

   – Vi har precis skickat in en motion där vi föreslår en sammanslagning av konstmuseet och Upplandsmuseet, samt flera andra förslag som kan frigöra resurser, och även på s...

 • Uppsalas ökade brottslighet måste tas på större allvar

   

  Pressmeddelande 2018-03-05

   

  Under helgen har vi fått flera rapporter i media med rubriker som: ”Misstänkt våldtäkt i Valsätra”, ”Kvinna överfallen i Slottsbacken” och ”Uppsalapolisen: Problemen har eskalerat” (UNT). Dessa är bara ett fåtal av de tidningsrubriker som vittnar om att antal brott ökar i Uppsala samtidigt som människor i kommunen upplever en allt större otrygghet. Kristdemokraterna kräver nu att Uppsala kommun sätter in fler resurser för att stävj...

 • Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom

  SVT:s Agenda uppmärksammade nyligen personer som på ålderns höst väljer att avsluta sina liv i förväg. Uppskattningsvis väljer en äldre person om dagen att ta sitt eget liv. Detta grundar sig i depressioner då man ofta saknar närhet till familj, vänner och bekanta. Ett tragiskt och sorgligt symptom på baksidorna av ett Välfärdssverige till stora delar utformat enligt socialdemokratiska riktlinjer. Att äldre känner sig så ensamma och förtvivlade att de väljer att avsluta sitt liv i förtid är e...

 • Alliansgemensamt ja till förändrade insatser för socialt utsatta EU-medborgare

   

  Pressmeddelande 2018-02-28

  Vid socialnämndens sammanträde under onsdagen behandlades ärendet om att förändra insatserna för socialt utsatta EU-medborgare. Socialnämnden fattade under nämndsammanträdet beslut om att bland annat rekommendera kommunstyrelsen att under 2018 avveckla samarbetet med dagverksamheten Crossroads som drivs av Uppsala stadsmission med stöd av Uppsala kommun. När insatserna startade unde...

 • KD kräver statlig granskning av vården i Region Uppsala

   

  Pressmeddelande 2018-02-18

  Regeringen meddelade under fredagen att de under kommande vecka kommer att tillsätta en statlig utredning för att granska Nya Karolinska Solna. Kristdemokraterna i Region Uppsala skulle också välkomna en statlig granskning av vården i Region Uppsala. Sedan 2014 har vårdköerna i länet nästintill fördubblats, ca 100 vårdplatser hålls stängda pga. sjuksköterskebrist, kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 195 procent och personalomsättningen på A...

 • Bygg trädgårdsstäder i Uppsala

  De senaste månaderna har det blivit tydligt att Uppsalas bostadsmarknad dras med djupa problem. Få vill skriva kontrakt på nybyggda hyresrätter och bostadsrättsbyggare rear ut lägenheter. Samtidigt kvarstår bostadsbristen. Köerna ringlar långa till billigare lägenheter och villapriserna har inte följt bostadsrättspriserna nedåt. Marknaden är ur balans.För att lösa bostadsbristen måste vi förändra hur och vad vi bygger.

  Dessa två fenomen – bristen på billiga lägenheter och villabristen ...

 • Kristdemokraterna hoppar på tåget – positiva till fyrspår

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  På kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari blev det klart att Uppsala kommun ingår avtal om fyrspårsinvestering tillsammans med Region Uppsala och staten. Kristdemokraterna välkomnar satsningen på fyrspår som nu blir verklighet och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Spårvagn i Uppsala är något som partiet drivit länge och tagit initiativ till att kommunen sedan ett antal år är medlem i föreni...

 • Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

  Pressmeddelande 2017-12-11

   

  Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna at...

 • Underskott för Akademiska

  S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

  Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-system...

 • KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

  KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

  – Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler t...

 • Så vill vi ha framtidens primärvård

  Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändr...

 • Rödgröna glömmer de äldre

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, kroppsligt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna. De mest sjuka äldre har idag många vårdkontakter både med sin hemkommun och landstinget. När samordningen brister riskerar det att skapa onödig oro både för den äldre och dess anhöriga. Här skul...

 • Arbetsmiljöcertifiera sjukvården

  Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen, liksom en viktig komponent för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete.

 • Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

  PRESSMEDDELANDE

  I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar ...

 • Framtida planer för Stabby

  Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

   

  Motion om Stabby Trädgårdsstad

  I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

   

  Erik Pelling, ansvar...

 • (KD): Dags för Nya Uppsala

  PRESSMEDDELANDE

    

  1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

  Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

  Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av ...

 • (KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

  PRESSMEDDELANDE 

  Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

  – Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv bar...

 • Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala kommun

  Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

  Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för...

 • Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

  29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

  Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och ...

 • (KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

  I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

  Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majorite...

 • (KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+

  Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

  Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, ...