• Uppsalapolitiker ny ordförande för kvinnoförbundet

  Sarah Havneraas, förtroendevald för Kristdemokraterna i Uppsala, har valts till ny förbundsordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK).

  KDK:s fokus är att utbilda kristdemokratiska kvinnor inom politiskt arbete, bygga en stark organisation samt vara en jämställdhetspolitiks röst för verklighetens kvinnor.

  – Jag är otroligt tacksam för förtroendet att få leda Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Vi är ett förbund med mycket potential och många duktiga kristdemokra...

 • Flera utmaningar för nytt regionråd

  Björn-Owe Björk, regionråd

  Högre kvalitet i vården, ökad tillgänglighet och bättre vård av barn och unga med psykisk ohälsa är några av de områden som Björn-Owe Björk, KD, nytt regionråd i Region Uppsala ska arbeta med. Han ser flera stora utmaningar för regionen framöver att ta tag i.  (mer …)

 • Havneraas (KD) vice ordförande i Kulturnämnden

  Kristdemokraternas Sarah Havneraas har valts till andre vice ordförande i Kulturnämnden. Hon kommenterar:

  – Idag valde Uppsala kommunfullmäktige mig till andre vice ordförande för Kulturnämnden i Uppsala, och således ledare för Uppsala-alliansens arbete i nämnden. Jag ser fram emot att arbeta för ett levande kulturliv i kommunen och att ta till vara på det vackra kulturarv som Uppsala har.

  Till vardags jobbar Sarah som generalsekreterare för Kristdemokratiska ungdomsförbun...

 • Segersam (KD) vice ordförande i Utbildningsnämnden

  Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam har valts till andre vice ordförande i Utbildningsnämnden. Han kommenterar:

  – På senaste kommunfullmäktige genomförde vi alla val till styrelser och nämnder. Jag fick det stora förtroendet att förutom kommunalrådskapet och kommunstyrelsen också få bli andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Det är kommunens största nämnd med budgetansvar för hälften av kommunens ekonomi. Det är ett stort och förpliktigande ansvar och jag ser fram ...

 • Segersam får förnyat förtroende som kommunalråd

  Pressmeddelande 2018-10-15

  I valet 2018 ökade KD till 7,1 procent (5,6 procent 2014) och fick två nya mandat i fullmäktige. Totalt består gruppen nu av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. Detta innebär bland annat att partiet stärker sina positioner och även fortsatt har förmånen att ha ett kommunalråd på heltid. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober står det klart att Jonas Segersam (KD) omväljs att leda partiet lokalt.

  – I Uppsala gör vi ett formidab...

 • Westerlund väljs in i Sjukhusstyrelsen

  Pressmeddelande 2018-06-26

  Mimmi Westerlund (KD) väljs till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen

  Under senaste Regionfullmäktige har Mimmi Westerlund (KD) valts till ny ledamot i Sjukhusstyrelsen. Hon efterträder Helena Busch-Christensen (KD).

  Mimmi Westerlund är Kristdemokraternas andranamn i valet och är även ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

  – Det är ett utmanande uppdrag som jag har längtat efter att få bli en del av. Vårdköerna måste minska och för...

 • Kandidater till Uppsala kommunfullmäktige

  Kristdemokraterna i Uppsala har nyligen presenterat sitt valmanifest inför höstens allmänna val. Kandidaterna som ska föra ut partiets politik är inte minst sittande kommunalråd Jonas Segersam, 48, som toppar listan tillsammans med nummer två, Sarah Havneraas, 24.

  Jonas Segersam efterträdde Ebba Busch Thor som kommunalråd i början av mandatperioden och har med den äran representerat Kristdemokraterna och våra väljare. Jonas är en tydlig, noggrann och driven politiker som ger Uppsalas f...

 • Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

  Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

  – Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsr...