• Replik i UNT på falska påståendet från Uppsala kommuns lokalparti, UP.

  Denna text publicerades på unt.se den 21 december.

  Representanter för Utvecklingspartiet, UP, hävdar den 15 december felaktigt att Kristdemokraterna i Region Uppsala har röstat för spårväg. Tvärtom har vi konsekvent arbetat politiskt mot spårvägen. Att UP påstår annat skulle kanske kunna tas som slarv eller okunskap – om avsändare inte var ett parti som tagit för vana att utan skrupler vända och vrida på det mesta.

  Inget parti kan anklagas för att ha lurat sina väljare så grundligt som UP gjort. Man gick till val på att stoppa spårvägen men kröp ändå i säng med den politiska sida som driver frågan i diametralt motsatt riktning. Varje gång UP motiverar sitt obegripliga resonemang uppvisas en akrobatisk retorisk övning som förvisso skulle få ögonen att tåras på vilken OS-jury som helst, men som ändå inte är annat än snömos. UP valde poster före ryggrad och ägnar sig därefter åt att slänga ut rökridåer i hopp om att förvilla sin publik.

  Under innevarande mandatperiod styr KD region Uppsala tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna och vi är i huvudsak överens om utvecklingen i regionen. Inom ett område är vi dock inte överens och det rör utveckling av spårväg i Uppsala. KD anser nämligen inte att anläggning av spårvagnstrafik mellan Uppsala city och den planerade så kallade Södra staden är rimlig ur ett regionalt perspektiv då projektet är förknippat med sådana oerhörda kostnader att det riskerar att under lång tid framöver tränga undan andra behov och annan utveckling i länet. Att drifta spårväg skulle binda stora ekonomiska resurser till en geografiskt mycket begränsad del av regionen och skulle hålla övriga sju kommuner utanför medel som regionen förfogar över. I ett läge med långa vårdköer och otillräcklig tillgänglighet inom vården i hela länet tycker vi att det är felprioriterat av Region Uppsala att avsätta stora medel för spårvägstrafik i Uppsala kommun.

  Denna vår uppfattning har vi framfört och konsekvent röstat för, och fortsätter att framföra i regionfullmäktige, i regionstyrelsen och i relevanta nämnder där frågan behandlas.

  För Kristdemokraterna i Region Uppsala
  BJÖRN-OWE BJÖRK, regionråd
  CECILIA HAMENIUS, ordförande i Fastighets- och servicenämnden
  FRIDA BJÖRK, vice ordförande Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden