• Idag gav Centerpartiet makten till Vänsterpartiet i Region Uppsala

  Alliansen har styrt på ett avtal med viktiga reformer för invånarnas bästa. 2024 skulle bli ett viktigt år av genomförande men nu tappar regionen troligen fart.

  Trots ickesocialistisk majoritet i regionfullmäktige blir det nu maktskifte i Region Uppsala. Det möjliggörs då Centerpartiet visat att en röst på C i själva verket var en röst på Vänsterpartiet. Centerpartiet väljer dessutom att visa färg mitt under en mandatperiod, genom att riva upp ett ingånget avtal med borgerligheten för att ingå i ett nytt samarbete – som man förhandlat fram bakom ryggen på sina alliansvänner.

  Björn-Ove Björk, regionråd

  Vad får länsborna nu? Det är en bra fråga som inte ens det nya styret verkar ha svar på. I ett ekonomiskt tufft läge har de lovat massivt fördyrande projekt som gratis kollektivtrafik för unga under sommaren samtidigt som turtätheten i trafiken ska öka, den nära vården ska byggas ut samtidigt som privata vårdgivare ska jagas bort. I nästa andetag säger man att ett ekonomiskt stålbad är att vänta kommande år.

  Många hushåll oroar sig över hur privatekonomin ska gå ihop när inflationen gjort hål i plånboken.   Av någon anledning verkar denna verklighet dock inte gälla det nya vänsterstyret, åtminstone inte när det handlar om verksamhet som skattebetalarna står för. Då är ”allt åt alla” melodin framför varsam hantering av skattekronor.

  Centerpartiet är i grunden ett grönt borgerligt parti. Vi borgerliga partier hör samman genom vår gemensamma vision om individuell frihet, marknadsekonomi och ansvarsfull skattepolitik. Tillsammans har vi ansvarsfullt skött regionens ekonomi genom att ha sparat i ladorna under goda tider, fokuserat på kärnverksamheten och försvarat valfriheten – inte minst till gagn för människor på landsbygden.

  Vänstersvängen motiveras med ett resonemang om att det inte fanns något annat alternativ. Detta framstår snarare som en täckmantel för deras egen nya politiska vilja, än att man har länsbornas bästa för ögonen. Alliansen har fått igenom alla sina politiska förslag vilket är bevis på att det går alldeles utmärkt att leda regionen i minoritet. Det vet Centerpartiet om.

  Det nya styret säger att den största skillnaden som kommer märkas är att regionen leds av en majoritet. Men en majoritet till vilket pris?  En majoritet måste fortfarande kunna enas. Problemen i den rödgröna majoriteten kommer att vara mycket värre eftersom man ideologiskt står långt ifrån varandra. Centerpartiet kommer att behöva stå till svars för Vänsterpartiets politik. Vad gör Centerpartiet när Vänsterpartiet kräver avskaffande av vårdval? Vad gör Centerpartiet när Vänsterpartiet kräver höjd skatt? Vad gör Centerpartiet när det blir klart att den nära vården inte kan byggas ut eftersom pengarna försvunnit in Vänsterpartiets utopi om gratis kollektivtrafik?

  Vi tycker att den här utvecklingen är tråkig av två centrala anledningar. Dels hyser vi en genuin oro för sjukvården och kollektivtrafikens utveckling när Centerpartiet nu ger Vänsterpartiet nycklarna till makten. Dels har vi förlorat en allianskollega, en kollega och vän som vi gärna hade fortsatt att samarbeta med för att utveckla Region Uppsala och möta de utmaningar vi står inför.

  Nu blir det inte så. I stället blir vår viktiga uppgift att vara en stark opposition och med all kraft försöka bespara Uppsala län så många långtgående försämringar för patienter, resenärer och invånare som bara är möjligt. Resan mot borgerligt maktskifte för ett attraktivt och friare län 2026 har börjat.

  För borgerlig allians

  Emilie Orring, regionråd (M)

  Björn-Owe Björk, regionråd (KD)

  Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)

  Cecilia Linder, regionråd (M)