• Alliansen i Uppsala kommun presenterar politisk plattform

  Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill styra Uppsala kommun. Partierna har en gemensam värdegrund och bred samsyn i viktiga frågor. Alliansen kommer tillsammans kunna genomföra de nödvändiga förändringar och prioriteringar som krävs för att ta ansvar för Uppsala i ett svårt ekonomiskt läge.

  Partierna har tagit fram en överenskommelse med gemensamma förslag och en ny inriktning framåt för Uppsala. Alliansens politiska plattform innehåller bland annat förslag för stärkt kvalitet för vård, skola- och omsorg, ökad trygghet, förbättrat företagsklimat, att avbryta skattehöjningar och projektet Spårväg Uppsala samt prioriteringar i klimatarbetet.

  • Uppsala kommun behöver ett maktskifte för tryggheten, jobbskaparna och invånarna. Det behövs ett nytt ledarskap och jag ser fram emot att genomföra det tillsammans med Alliansen. Vårt fokus kommer vara att ta ansvar i ansträngt ekonomiskt läge och prioritera kommunens kärnverksamhet, säger Therez Almerfors (M) kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

   

  • Jag är glad att alliansen kan gå fram som en gemensam kraft med en gemensam vision om att värna den kommunala kärnverksamheteten, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Vi prioriterar en välfärd med hög kvalitet där skattepengarna används till rätt saker och inte på onödig byråkrati, fortsätter Segersam.

   

  • Centerpartiets besked innan valet var att vi skulle stötta den styrande koalition där vi fick störst genomslag för vår sakpolitik. Tillsammans med Alliansen kommer vi att bl.a. kunna minska byggandet i Södra staden och se till att våra investeringar kommer hela vår stora kommun till del, öka takten i klimatomställningen och stärka företagsklimatet, säger Ehsan Nasari (C), kommunalrådskandidat.

   

  • Uppsala behöver en progressiv nystart och det är Alliansen 2.0. Liberalerna är ett liberalt, borgerligt parti och här får vi bäst genomslag för vår politik för skolan, kulturen och civilsamhället. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina allianskollegor för Uppsalas utveckling framåt, säger Jennie Claesson (L), kommunalråd.