• Sänkt skatt i Kristdemokraternas skuggbudget

  För första gången sedan 2017 lägger Kristdemokraterna en egen skuggbudget (läs den i sin helhet här). Budskapet från partiets förtroendevalda var tydligt – mindre pengar till skatteslöseri och mer pengar till välfärd och trygghet. Budgeten sparar totalt in 270 miljoner på skatteslöseri, och satsar 190 miljoner kr på välfärden i form av minskade barngrupper i förskolan, lönelyft inom kommunens äldreomsorg och riktade trygghetssatsningar. Skatten sänks med 30 öre år 2021 och ytterligare 20 öre år 2023, alltså totalt en skattesänkning på 50 öre.

  – En stor utmaning för Uppsala kommun är de skenande kostnaderna som vänsterstyret skapat. De har fullkomligt öst pengar till plakatpolitiska satsningar istället för att förbättra exempelvis äldreomsorgen och förskolan. Våra barn och unga saknar förskolor och skolor att gå i samtidigt som skattepengarna gått till gratis museum och sämre framkomlighet i city. Det är inte att använda våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt, säger Jonas Segersam (KD).

  Bara mellan 2015 och 2019 har nettokostnaden ökat från 9,9 miljarder till 12,1 miljarder (23%) samtidigt som låneskulden ökat med 40% från 12,6 till 17,8 miljarder. Kristdemokraterna har kapat kostnaderna bland annat genom minskad kommunadministration, stävjat bidragsfusk och färre felhanteringar inom såväl lokalförsörjningsprocesser som i befintliga trafikmiljöer.

  – Listan på onödiga och felaktiga kostnader kan tyvärr göras lång, och den växande otryggheten med gängvåld, världsomspännande Covid-19-pandemi och bristande äldreomsorg gör tydligt att samhällskontraktet har brutits. Vår viktigaste uppgift måste vara att återupprätta den grundläggande tilliten i samhället, fortsätter Segersam.

  Förutom satsningar på förskola och skola föreslår Kristdemokraterna ett tillskott om 70 miljoner till Äldrenämnden. Pengarna ska bland annat fördelas på lönelyft för personalen, ett palliativt team och ökad trygghet inom hemtjänsten.

  – Socialdemokraterna har genom åren de styrt lagt värdighetsgarantin i byrålådan, dragit ned på genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar med hela 11 timmar per person, och endast 35 % av de som bor på särskilt boende uppger att de trivs i sin hemmiljö. Det är skakande läsning. Den palliativa vården har också försämrats sedan ”Omtanken” lades ner för ett par år sedan, och nu under coronapandemin har den palliativa vården brustit ytterligare.

  Kristdemokraterna föreslår också att spårväg inte ska byggas ut i Uppsalas historiska centrum med omfattande och permanenta markingrepp, utan endast ska omfatta den ursprungliga spårvägen mellan Gottsunda och den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna. Genom en omförhandling av fyrspårsavtalet med staten skulle Uppsala kommun också få en chans att minska byggandet i de sydöstra delarna.

  – Uppsala ska fortsätta vara den trivsamma mindre staden, och inte utvecklas till en förort till Stockholm. Detta kräver en målmedveten planering, och att man släpper de storvulna planerna till förmån för att utgå från vad människor själva önskar, avslutar Elias Moberg, som är ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.