• Vill Centerpartiet driva sakpolitik eller symbolpolitik?

  Efter valet bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ett borgerligt styre som i minoritet styrt Region Uppsala. Tillsammans har vi drivit igenom nödvändiga frihetliga reformer och i stort har vi inom Alliansen lyckats få igenom vår politik.

  Alliansen har fört en politik för kortare vårdköer, bättre förlossningsvård och en mer utbyggd nära vård i Uppsala län genom det avtal, Wikavtalet, som våra fyra partier undertecknade vid mandatperiodens början.

  Uppdraget att styra i minoritet är inte enkelt, vi var alla medvetna om att vi inför varje beslut skulle behöva söka stöd från andra partier, vilket vi också har gjort. Och vår linje har gjort avtryck. Redan nu har vi kommit en lång väg på de 47 punkterna i avtalet, som visar på vår förmåga att samtala över partigränserna och genomföra de reformer vi åtagit oss för länets medborgare.

  Sedan vi undertecknade Wikavtalet har de politiska förhållandena inte förändrats. Mandatfördelningen var likadan då som den är nu.

  C:s beslut att lämna alliansen och ingå i ett vänsterstyre markerar en dramatisk kursförändring. Inte bara för det egna partiet, utan också för alla invånare i Uppsala län. En återblick till senast Vänsterpartiet hade inflytande över styret i Region Uppsala visar att skatten höjdes med en miljard kronor utan plan på hur pengarna skulle användas. I Vänsterpartiets budget för 2024 går det att hitta fler exempel på vad Centerpartiets nya vägval kan komma att innebära för boende i Uppsala län och vi måste nu alla förbereda oss på skattehöjningar, utökad byråkrati, avskaffande av såväl vårdval som privata aktörer. Region Uppsala har kastats ut i turbulens och osäkerhet.

  Det är ett avslut på ett konstruktivt samarbete inom en borgerlig allians där Centerpartiet fått genomslag för liberal, grön, borgerlig politik, och en början på kollektivistiskt vänsterstyre tillsammans med V, MP och S, med vilka de har få gemensamma politiska nämnare.

  Det blir allt tydligare att Centerpartiets vilsenhet nationellt breder ut sig i kommuner och regioner och vi beklagar att moralistiska symbolhandlingar kan bli så viktiga att ett borgerligt, liberalt parti tycker det är värt att driva igenom Vänsterpartiets politik.

  Tillsammans med Alliansen fick Centerpartiets väljare valuta för sina röster. Kan detsamma sägas nu? Centerpartiets borgerliga väljare förtjänar bättre än vänsterpolitik.

  Emilie Orring (M), regionråd
  Björn-Owe Björk (KD), regionråd
  Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd
  Cecilia Linder (M), regionråd