• UL’S biljettkontroll måste moderniseras (FB)

    Under våren har det framkommit flera berättelser där resenärer i UL upplevt bijettontrollen som hotfull och kränkande. Vi vill naturligtivs att resande i kollektivtrafiken ska öka och en viktig del i att nå dit är att resan är trygg, biljettköpet är enkelt, tidtabellen hålls och att resan ger mersmak. Ett kontrollsystem som upplevs orättvist och i värsta fall även kränkande motverkar detta och ger en uppförsbacke till att nå målen.
    Med anledning av detta lämnade KD i förra veckan in ett initiativ i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (TSN) med rubriken ”EN MODERNARE BILJETTKONTROLL I UL-TRAFIKEN” vilket UNT rapporterar om.