• Kristdemokraterna i Uppsala presenterar valmanifest

  Valmanifestet presenteras av Magnus Wikberg, avdelningsordförande, och Jonas Segersam, Kommunalråd

  Efter beslut i partiavdelningsstyrelsen presenterar KD Uppsala sitt valmanifest för mandatperioden 2022-2026. Manifestet fokuserar på tre huvudfrågor i valet – ett säkrare Uppsala, svenska värderingar och landsbygd. Målet är att KD efter valet ska ingå i ett nytt borgerligt styre.

  • Partiet lyfter även på riksnivå brottsbekämpning, vården och landsbygden vilket går igen i vårt lokala manifest för Uppsala. Vi vill ge tillbaka makten och tryggheten till Uppsalaborna och därför lanserar vi förslag som vi tror medverkar till en bättre kommun, säger Jonas Segersam som är partiets förstanamn.

   

  Under snart 8 år har Uppsala kommun styrts av Socialdemokraterna med stödpartier, och företagsklimatet har sjunkit, skolorna fortsätter att underprestera, äldreomsorgen ses mest som område för besparingar och kommunalisering och landsbygden negligeras. På detta kommer de omfattande utbyggnadsplanerna i sydöstra delen av kommunen med 33.000 nya bostäder och två spårvägslinjer.

  • Vi behöver ta bättre ansvar för ekonomin – Uppsala har en högre skattesats än både Stockholm, Göteborg och Malmö, och det finns stor anledning att tro att mycket pengar används till saker som inte ligger inom ramen för kärnuppdraget. Kostnadsökningarna har varit betydande och låneskulden ligger på runt 17 miljarder kronor, fortsätter Jonas Segersam.
  • Genom att satsa på de områden som vi tror behöver störst förändring – den växande kriminaliteten och otryggheten, värderingarnas betydelse för en lyckad integration och värdig äldreomsorg och betydelsen av att bygga så att människor kan leva och bo i hela kommunen, och inte i ett nytt miljonprogramsområde i Lunsenskogen – vill vi ge Uppsala något bättre än nuvarande styre, avslutar Jonas.

  Magnus Wikberg är sedan i våras ny ordförande för Uppsalas partiavdelning.

   

  • Som landets största KD-avdelning och dessutom hemavdelning för Ebba Busch förpliktigar det att ta fram ett program som innebär en verklig förbättring för Uppsalaborna, säger Magnus. Framtagandet av valmanifestet har föregåtts av en omfattande process med lyssnargrupper, lokala möten och framtagande av ett heltäckande kommunprogram. Manifestet är de viktigaste punkterna vi vaskat fram i den processen.