• Alliansen i Uppsala kommun presenterar politisk plattform

    Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill styra Uppsala kommun. Partierna har en gemensam värdegrund och bred samsyn i viktiga frågor. Alliansen kommer tillsammans kunna genomföra de nödvändiga förändringar och prioriteringar som krävs för att ta ansvar för Uppsala i ett svårt ekonomiskt läge.

    Partierna har tagit fram en överenskommelse med gemensamma förslag och en ny inriktning framåt för Uppsala. Alliansens politiska plattform innehåller bland annat förslag...

  • Ny politisk plattform för en starkare region

    Regionråd i blågrön samverkan

    Den blågröna samverkan i Region Uppsala har nu gått ut med ett gemensam politiskt program för hela mandatperioden. I ”Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022” finns alla centrala reformer för de kommande åren med. (mer …)