• Kristdemokraternas budget för 2017

  Inga bilar ska brinna
  5 miljoner till kommunala ordningsvakter

  Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

  På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

  Våra äldre ska må bra i kropp och själ
  5 miljoner till fler träffpunker 65+

  Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner, vilket innebär att många äldre hos oss har väldigt långt till socialt liv och vård (t.ex 40 minuter regionalbuss med 3-4 höga trappsteg) och därmed är ofrivilligt ensamma. Steget att då som ensam ta mod till sig att åka buss till ett nytt sammanhang inne i staden kan vara väldigt stort. Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående. Därför anslår vi 5 000 000 kronor till minst tre nya träffpunkter 65+ med tillhörande gymnastik

  Fler ska ha ett jobb att gå till
  10 000 nya jobb inom besöksnäringen

  Uppsalas besöksnäring är eftersatt. Trots allt vi har att erbjuda omsätter våra grannlän betydligt mer inom besöksnäringen än vad Uppsala gör. Gävleborgs län ligger tre gånger högre än Uppsala län i omsättning, och Göteborgs kommun omsatte 22,1 mdkr medan Uppsala kommun endast nådde upp till 1,8 mdkr. En tillväxt i besöksnäringen kan resultera i 10.000 nya jobb i kommunen till 2050. Vi anslår 10+4 miljoner för arbetsmarknadsåtgärder och besöksnäringen, bland annat genom att uppdra till våra stora besöksmål att förbättra samordningen.

  Trygg uppväxt för barnen
  25 miljoner till minskade barngrupper
   
  Barnomsorgen är i första hand familjernas ansvar. Kommunen bidrar dock med förskola och pedagogisk omsorg när så behövs på grund av exempelvis arbete och studier. Vi anser att maxtaxan borde kunna höjas, eftersom subventionen för barnomsorgen hela tiden blir större. Samtidigt är det viktigt att möta särskilda behov hos exempelvis arbetssökande och ensamstående. Det är mycket viktigt med en hög kvalitet på förskolan där mindre barngrupper och högre personaltäthet är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn. Därför anslår vi 25 miljoner kronor till minskade barngrupper i för/grundskola, för att de barn som vistas där ska få en god miljö att växa i.