• Rivstart på nya mandatperioden

  Stämningen var god när KD:s nya regionpolitiker samlades på Regionens hus för ett första möte i torsdags. Viktiga reformer i regionen, det senaste från riksdagen och matnyttig information stod på agendan. Efter väntade kickoff med övriga i nya blågröna styret.

  Mikael Oscarsson, KD, försvarspolitiker i riksdagen inledde med att kommentera situationen på riksplanet:

  – Det är ett väldigt tråkigt läge. Vi hade givetvis hoppats att situationen vore annorlunda. Till skillnad från flera andra partier så har vi dock varit väldigt konsekventa och stått fast vid vår politik – det kommer vi vinna på i längden.

  Björn-Owe Björk nytt regionråd för KD berättade om de problem som den nya majoriteten kommer behöva ta tag i:

  – Ett mycket viktigt område är ekonomin där vi behöver jobba på flera plan för att få bukt med ökade kostnader och underskott. Vi måste också titta på styrmodeller och bli bättre på att följa upp vad vården producerar.

  – Sedan är medarbetarfrågorna väldigt viktiga – vi behöver få personalen att stanna kvar, annars får vi svårt att öppna de stängda vårdplatserna och korta köerna.

  Ansvar för vårdreform

  Han ansvarar för reformen Effektiv och nära vård 2030 som innebär att viss vård som idag ges på sjukhusen kommer flyttas över till primärvården på olika sätt. Bland annat till närmottagningar på landsbygden, mobila närvårdsteam liksom hälsocentraler och vårdcentrum ute i kommunerna.

  Björn-Owe Björk, KD i samspråk med Malena Ranch, regionråd för MP.

  – Det kommer bli en efterlängtad avlastning för sjukhusen och servicen mot medborgaren bör bli mycket bättre.

  Efter valet 2018 så har KD: s regiongrupp vuxit och i dagsläget har totalt 24 politiker olika uppdrag i olika nämnder, bolag, styrelser och andra beslutsförsamlingar. Med två nya mandat har också fullmäktigegruppen blivit större, där tio personer ingår numera, inklusive ersättare.

  Nya utbildningar ges

  För de som är nya är det viktigt att gå de utbildningar som kommer att hållas. KD kommer att erbjuda dels en introduktionsutbildning vid fyra tillfällen under våren, och ett omfattande paket av kurser och seminarier i samband med kommun- och regionpolitiska dagarna i Örebro 29-30 mars.

  – Passa på att gå ni som kan. Det är ett jättebra tillfälle att lära sig mer inom olika ämnesområden som du behöver mer kunskap om och erkänna till mer om.

  Den 29:e januari och 6 februari erbjuder också regionen utbildning till nya politiker som behöver lära sig mer om hur organisationen fungerar och styrs och om rollen som förtroendevald.

  Kickoff med blågröna gruppen

  Efter gruppmötet följde två timmars kickoff med de övriga blågröna politikerna i regionen med fokus på nya gemensamma reformer och prioriteringar.

  De nya regionråden presenterade sig.

  Nya ordförande i KS, Stefan Olsson tryckte på vikten av att lägga konflikten på riksplanet åt sidan innan programmet med gemensamma gruppdiskussioner och samtal med de nya regionråden tog vid.

  – Vi får inte påverkas av splittringen på riksnivå och låta det spilla över på regionpolitiken. Här håller vi samman och agerar som ett gemensamt styre med ett gemensamt mål, det finns mycket att förbättra.