• Med anledning av den politiska turbulens som råder i Region Uppsala

  Med anledning av den politiska turbulens som råder i Region Uppsala vill vi klargöra vår position: 

  Kristdemokraterna har den sjukvårdspolitik som är bäst för medborgarna och det är i samarbete med övriga borgerliga partier den får mest genomslag. Sedan valet 2018 har vi styrt Region Uppsala tillsammans med Alliansen, under förra mandatperioden även tillsammans med Mp, och våra partier har tillsammans format den politiska plattformen för vårt styre, det så kallade Wikavtalet.

  Det är med oro vi nåtts av Centerpartiets besked att de lämnar Alliansen och därtill avser att bilda majoritetsstyre med vänsterblocket; S, V och Mp. De negativa effekterna för Region Uppsala är oöverskådliga – den vänsterorienterade politiken är det sista sjukvården behöver. 

  Att styra med de borgerliga partierna är alltid vårt förstahandsval, men i det uppkomna läget är vi öppna för andra konstellationer för att kunna fortsätta ta ansvar för sjukvården i vårt län.

  Efter Centerns avhopp skulle vi, tillsammans med M och L, kunna fortsätta arbetet utifrån Wikavtalet, med stöd för budgeten av C och SD. Det skulle ge C en friare roll men ändå garantera att deras politik drivs igenom.

  När detta alternativ inte längre finns på bordet återstår ren matematik: hur skapas den majoritet C har kravställt att de vill ska styra Region Uppsala?

  I detta läge är vi öppna för att undersöka möjligheten till ett mittenstyre tillsammans med S, C och L. Det skulle ge majoritet och fortfarande innebära stor genomslag för borgerlig politik. Inte idealt, men fortfarande med goda möjligheter till att verka för regionens bästa.

  Ett annat alternativ till att bilda majoritet vore, på papperet, ett styre bestående av M, S och KD. 

  Våra väljare har gett oss mandat att driva kristdemokratisk politik. Att förvalta det mandatet är vårt främsta uppdrag.