• Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

  Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

  – Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsrådet.

  – Den samtida svenska feminismen går i många avseenden direkt att likställa med socialism. Att vara för jämställdhet är en självklarhet för oss, men vi kommer aldrig köpa vänsterns problemformuleringar. Deras praktiska idéer gör intrång på andra mer grundläggande politiska idéer såsom individens makt över sitt eget liv, personligt ansvarstagande och skapar en familjepolitik som inte utgår ifrån barnens rätt utan från de vuxnas behov. Det är inte så jämställdhet uppnås. Det är först när människor får egenmakt och det offentligas roll minskas som människor kan få frihet att forma sina liv, avslutar hon.

  För mer information och kontakt:

  Felicia Sundmark (KD) ledamot i rådet
  018 611 60 32

  Jonas Segersam (KD) kommunalråd
  018 727 13 04

  Mimmi Westerlund (KD) politisk sekreterare
  076 100 74 93