• Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta

  PRESSMEDDELANDE

   

  Till Uppsalas kommunfullmäktigesammanträde den 9 oktober hade Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna, lagt fram en interpellation om Skolfam. Skolfam är en verksamhet riktad mot familjehemsplacerade barn för att dessa ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som övriga barn. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sedan tidigare fattat beslut att Skolfam-verksamheten ska avvecklas i kommunen.

   

  Skolfam har visat sig fungera väldigt bra och levererat positiva resultat såväl i Uppsala som i andra kommuner runtom i Sverige, säger Segersam. Majoriteten verkar tro att alla barn och ungdomar kan hjälpas med ett och samma standardiserade ramverk istället för att se till varje barns individuella behov. Majoritetens besparingsiver drabbar återigen kommunens utsatta medborgare allra värst, avslutar Segersam.

   

  I debatten framkom att majoritetens företrädare hade dålig koll på fakta, säger Martin Wisell (KD) ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. De kände inte till när Uppsala kommun gick med i Skolfam 2011 och att detta var under Alliansens styre. De kände inte till de utvärderingar som gjorts av Skolfam och de goda resultat som uppnåtts. De tycktes inte heller ha koll på att Skolfams målgrupp specifikt är barn som är familjehemsplacerade för stadigvarande vård. Istället försökte majoriteten dra in andra elevgrupper i debatten, fortsätter Wisell.

   

  Majoritetens argument varför kommunen bör avveckla Skolfam var förvirrande, säger Ulla Johansson (KD) ersättare i kommunfullmäktige. De säger sig vilja hjälpa fler elever med mindre pengar och utan evidensbaserade metoder. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera en av de absolut mest utsatta grupperna av barn i vårt samhälle, avslutar Johansson.