• Stoppa förslaget om förenklade könsbyten

  Debattartikel i UNT 5 april 2024 Det drar ihop sig till omröstning i riksdagen om könstillhörighetslagen – trots att halva regeringsunderlaget är mycket starkt emot lagförslaget. Hur hamnade vi här? 

  Förklaringen ligger i att det i höstas hände något mycket ovanligt. Liberalerna och Moderaterna – med statsminister Ulf Kristersson i spetsen! – beslutade att gå i opposition mot deras egen regering.

  Förslaget till ny könstillhörighetslagen innebär ...

 • För nya styret är ideologi viktigare än vård och omsorg

  De första varningssignalerna är tydliga i Region Uppsala; valfriheten inskränks, företagsklimatet försämras och skattekronor försvinner snabbt. Alla farhågor och oro som patienter och invånare haft kring det nya styret bestående av S, V, C och MP börjar bli verklighet – och det går till och med fortare än vad de flesta kunnat ana. Under föregående vecka togs två beslut som tydligt visar den vänstergir som vårt län nu gör.

  Det första beslutet togs måndagen den 26 februari. Bakgrun...

 • Det är inte statsministerns jobb att styra region Uppsala.

  Det tog inte ens en vecka.

  Att socialdemokratisk ”ansvarstagande” främst kännetecknas av att skylla ifrån sig är ingen hemlighet. För den cyniskt lagda var förra veckans händelseförlopp i region Uppsala, när Centerpartiet gav makten till vänsterpolitiken, ett ypperligt tillfälle för vadslagning: När kommer regionfullmäktiges nytillträdda ordförande Helena Proos, för att slippa undanta ta det ansvar hon så innerligt åtrått, lyfta sitt pekfinger för att peka på regeringen? Svaret går ida...

 • Vill Centerpartiet driva sakpolitik eller symbolpolitik?

  Efter valet bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ett borgerligt styre som i minoritet styrt Region Uppsala. Tillsammans har vi drivit igenom nödvändiga frihetliga reformer och i stort har vi inom Alliansen lyckats få igenom vår politik.

  Alliansen har fört en politik för kortare vårdköer, bättre förlossningsvård och en mer utbyggd nära vård i Uppsala län genom det avtal, Wikavtalet, som våra fyra partier undertecknade vid mandatperioden...

 • Vi tar ansvar för ekonomin i en svår tid

  Det är ett svårt ekonomiskt läge. Sveriges regioner befinner sig i en situation där många nu tvingas ta till drastiska besparingsåtgärder. Vi har, tillsammans med våra medarbetare, tagit ansvar för ekonomin genom att spara i ladorna i goda tider vilket underlättar Region Uppsalas möjligheter att möta en ansträngd ekonomi. Vår plikt som förtroendevalda måste vara att ta långsiktigt ansvar för regionen och länsbornas bästa trots kriser och tuffa tider. Ett stort städjob...

 • KD kräver att Uppsala kommun ska följa domstolsutslaget

  Till kommunstyrelsen i maj lade Jonas Segersam (KD) fram ett initiativärende kring det domstolsutslag från Kammarrätten (2020-02-12) om att beslutet om ”tredje vice ordförande” ska upphävas. Domen skulle ha vunnit laga kraft tre veckor senare – men styret i Uppsala väljer att fortsätta bedriva uppenbar lagtrots.

  Efter valet kom S, L och MP överens med Vänsterpartiet om att de skulle få bland annat ett antal vice ordförande-poster, mot stöd till att S, L, och MP skulle kunna tillsätta a...

 • Problematiskt med kommunens kommunikatörer

  För två år sedan uppmärksammade branschtidningen Journalisten (19/10 2017) att journalister på UNT hade märkt av kommunikationsstabens önskan om en särskild ”bild” av Uppsala. Tidningen intervjuade UNT:s reporter Elin Sandow som gav ett tydligt exempel på detta.

  Hon hade skrivit en artikel om ungdomsbråk och intervjuade därför en insatt person på kommunen. Först godkändes citaten i artikeln av den intervjuade. Men sedan hävdade kommunens kommunikationsavdelning att artikeln i det skic...

 • Sätt tydligare krav på bidragstagare

  För bara några år sedan hade Uppsala en lägre andel bidragstagare än liknande kommuner. 2015 betalade kommunen ut 276 miljoner kronor i försörjningsstödskostnader.

  2018 var beloppet uppe i 376 miljoner och i år är vi uppe i 400 miljoner kronor samtidigt som prognosen pekar på en kostnad om 450 miljoner kronor år 2022.

  Uppsalas arbetsmarknadspolitik behöver reformeras, och vi kan inte längre vänta på vänsterstyrets oförmåga att leverera konkreta resultat. Att företagsklimatet i ...

 • Klomp: Spara inte på tillagningskök

  Förslaget att Akademiska sjukhuset inte ska få ett tillagningskök finns med i underlaget till beslut om finansiering av Framtidens Akademiska.

  Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD), är upprörd över att tillagningsköket återigen finns med som ett sparalternativ:

  – Från alliansen ville vi att ett tillägg skulle göras till konsultrapporten som ledningskontoret har bearbetat och nu lämnat till produktionsstyrelsen att ta ställning till. I tillägget klargjorde vi att det inte är möjl...

 • Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

  Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

  DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöv...

 • Lägg inte ned Omtanken!

  Läs debattartikeln på UNT:s hemsida genom att klicka här

  ___

  När alliansen fick förtroendet att utveckla Uppsala län och kommun 2006 så var det utifrån ett läge med starka motsättningar mellan kommun och landsting. Många utskrivningsklara äldre låg på Akademiska sjukhuset och väntade på platser i särskilda boenden. Efter åtta år är köerna borta, även om de nu riskerar komma tillbaka genom vänstermajoritetens kommunaliseringsprogram. Även när det gäller närvård har samarbetet varit...
 • Lägg inte energin på högriskprojekt!

  Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

  Lägg inte energin på högriskprojekt

  I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppg...

 • Orättvist monopol i Uppsala kommun

  Vi motsätter oss den monopolisering det innebär om kommunen ansöker om att bli Fairtrade City, skriver fem allianskommunalråd, däribland Ebba Busch Thor (KD), på UNT debatt.

  Vi föreslår istället att Uppsala kommun ska förspråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar. Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde idag 23/2.

  Läs artikeln här

 • Landstinget bör anställa funktionshindrade för bättre tillgänglighet

  Kristdemokraterna vill att funktionshindrade personer anställs för att utveckla den fysiska tillgängligheten i landstingets verksamheter.

  – Ska vi komma till rätta med bristerna i den fysiska tillgängligheten, behöver vi bli bättre på att involvera personer i arbetet som faktiskt berörs av problemen, menar Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp.

  En stor del av samhällsservicen ges idag i landstinget. För att även personer med funktionshinder ska kunna ta del av ...

 • Sommaren debattartiklar

  Under sommaren har kristdemokraterna i Uppsala publicerat ett antal debattartiklar i UNT rörande lokala frågor.

  Uppsalaskolor värnar miljön

  Hållbar utveckling är lika viktigt lokalt som globalt. Därför avsätter vi varje år en miljon för att undervisningen i Uppsalas skolor om miljöarbete ska hålla högsta klass

  IB-skola gör Uppsala attraktivare

  För att lättare lockare företag och forskare till Uppsala bör den befintliga IB-utbildningen på gymnasienivå kompletteras med en grunds...