• Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En begränsning av vinster för företag inom t.ex. äldreomsorgen innebär minskade incitament att starta och driva verksamhet i Uppsala. Det innebär att färre utövare väljer att etablera sig i kommunen och resulterar i sämre möjligheter för våra medborgare att kunna välja den vård som passar varje enskild person bäst. Det är inte som Erik Pelling verkar framhäva i UNT att verksamheter per automatik kan erbjuda bättre kvalitet inom äldreomsorg bara för att tjänster går över till att erbjudas i kommunal regi. När nu Uppsala dessutom ligger på en bottennivå i Svenskt Näringslivs senaste mätning om företagsklimat i Sveriges kommuner så är det inte rätt väg att gå att fortsätta försvåra för företag att starta upp i Uppsala.

  Nationellt sett är verksamheter som erbjuder äldreomsorg i privat regi i många fall bättre än de som drivs av kommunen. Enligt Socialstyrelsens mätningar har privat drivna äldreboenden bättre resultat på 18 av 22 kvalitetsparametrar jämfört med kommunala äldreboenden. Idag är 83% av de äldre nöjda med sitt äldreboende oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi.

  – Debatten borde därför inte handla om vilka eventuella vinster som företag har möjlighet att ta ut, utan fokus borde snarare ligga på de förluster i välfärden som uppstår när utövare inte kan leverera tjänster med god och trygg kvalitet, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

  – Om kommunala eller privata företag väljer att leverera välfärdstjänster som håller god kvalitet så bör dessa givetvis få fortsätta bedriva sin verksamhet. Skulle sedan en verksamhet leverera dåliga resultat och tjänster så ska denna läggas ned. Mer komplicerat än så behöver det inte vara, avslutar Segersam.