• Segersam får förnyat förtroende som kommunalråd

    Pressmeddelande 2018-10-15

    I valet 2018 ökade KD till 7,1 procent (5,6 procent 2014) och fick två nya mandat i fullmäktige. Totalt består gruppen nu av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare. Detta innebär bland annat att partiet stärker sina positioner och även fortsatt har förmånen att ha ett kommunalråd på heltid. Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober står det klart att Jonas Segersam (KD) omväljs att leda partiet lokalt.

    – I Uppsala gör vi ett formidabelt resultat med 7,1% och är därmed tillbaka på samma antal mandat i fullmäktige som efter valet 1998 när vi fick 12% i riksdagen. Jag gläds över vår nya fullmäktigegrupp och ser fram mot att jobba tillsammans för KD-politik i Uppsala under den kommande perioden, kommenterar Jonas Segersam.

    De politiska förhandlingarna om olika poster är ännu inte färdiga, men klart står att Kristdemokraterna går i opposition mot det nya vänsterstyret bestående av (S), (L) och (MP) med aktivt stöd av (Fi) och (V).

    – Vi kommer aktivt att driva den borgerliga politik vi anser kommunen behöver: mer valfrihet inom välfärden, en ekonomi i balans och ett stärkt näringsliv är några av de frågor vi särskilt kommer fokusera på, avslutar Segersam.