• Idag gav Centerpartiet makten till Vänsterpartiet i Region Uppsala

  Alliansen har styrt på ett avtal med viktiga reformer för invånarnas bästa. 2024 skulle bli ett viktigt år av genomförande men nu tappar regionen troligen fart.

  Trots ickesocialistisk majoritet i regionfullmäktige blir det nu maktskifte i Region Uppsala. Det möjliggörs då Centerpartiet visat att en röst på C i själva verket var en röst på Vänsterpartiet. Centerpartiet väljer dessutom att visa färg mitt under en mandatperiod, genom att riva upp ett ingånget avtal med borgerligheten ...

 • Med anledning av den politiska turbulens som råder i Region Uppsala

  Med anledning av den politiska turbulens som råder i Region Uppsala vill vi klargöra vår position: 

  Kristdemokraterna har den sjukvårdspolitik som är bäst för medborgarna och det är i samarbete med övriga borgerliga partier den får mest genomslag. Sedan valet 2018 har vi styrt Region Uppsala tillsammans med Alliansen, under förra mandatperioden även tillsammans med Mp, och våra partier har tillsammans format den politiska plattformen för vårt styre, det så kallade Wikavtalet.

  De...

 • Region Uppsala samlar länet mot välfärdsbrottslighet

  Den 9 november publicerades följande debattartikel i Alltinget.

  Den organiserade brottsligheten försöker slå sig in på sjukvårdsmarknaden, enligt varningar från bland annat Ekobrottsmyndigheten och IVO. Det skadar förtroendet för vår välfärdsmodell, regionernas ekonomi och framför allt länsbornas möjlighet till effektiv och nära vård. Vi måste göra allt för att säkerställa att inte en enda krona går från vår välfärd ner i ...

 • Pressmeddelande: Alliansens mål och budget för 2023 för Uppsala kommun

  Under tisdagen presenterade Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna sitt förslag till Mål och budget 2023. Uppsala behöver en framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. Tillsammans står Alliansen för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna, vi vågar prioritera och lovar inte allt åt alla. Alliansens budget fokuserar på ökad trygghet, valfrihet och hållbarhet.

  Att Uppsala växer ställer höga krav på klok hushållnin...

 • Sänkt skatt i Kristdemokraternas skuggbudget

  För första gången sedan 2017 lägger Kristdemokraterna en egen skuggbudget (läs den i sin helhet här). Budskapet från partiets förtroendevalda var tydligt – mindre pengar till skatteslöseri och mer pengar till välfärd och trygghet. Budgeten sparar totalt in 270 miljoner på skatteslöseri, och satsar 190 miljoner kr på välfärden i form av minskade barngrupper i förskolan, lönelyft inom kommunens äldreomsorg och riktade trygghetssatsningar. Skatten sänks med 30 öre år 2021 och ytterligare 2...

 • KD säger nej till ny arena vid Kölen

  Pressmeddelande 2019-02-01

  I februari tar Kommunstyrelsen i Uppsala upp frågan om ny hockeyarena i Uppsala. I styrelsens arbetsutskott var KD enda parti som sa nej till att gå vidare med förslaget med en arena i kommunal regi.

  – Vi ser visserligen behovet av fler isytor, men vi tycker inte att kommunen ska lägga en halv miljard kronor på en ny kommunal arena. Vi har redan fattat beslut om 1 miljard för Studenternas, 1 miljard för Fyrishov, och 1 miljard för nya stadshuset ...

 • KD beklagar att Liberalerna anslutit till vänsterstyret

  Pressmeddelande 2018-09-28

  Vi kristdemokrater sätter stor heder vid att hålla vad vi lovar. Innan valet var vi tydliga med att en röst på Kristdemokraterna var en röst för maktskifte, både i Uppsala och i riket. Vi står därför helt fast vid att ett alliansstyre vore det bästa för Uppsalas invånare, och kan inget annat än beklaga att Liberalerna splittrat Alliansen trots att vi gick till val tillsammans.

  –  För oss har det aldrig varit aktuellt att stödja ett vänsterstyre i...

 • Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta

  PRESSMEDDELANDE

   

  Till Uppsalas kommunfullmäktigesammanträde den 9 oktober hade Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna, lagt fram en interpellation om Skolfam. Skolfam är en verksamhet riktad mot familjehemsplacerade barn för att dessa ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som övriga barn. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sedan tidigare fattat beslut att Skolfam-verksamheten ska avvecklas i kommunen.

   

  – Skol...

 • Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.

   

  PRESSMEDDELANDE

   

  En begränsning av vinster för företag inom t.ex. äldreomsorgen innebär minskade incitament att starta och driva verksamhet i Uppsala. Det innebär att färre utövare väljer att etablera sig i kommunen och resulterar i sämre möjligheter för våra medborgare att kunna välja den vård som passar varje enskild person bäst. Det är inte som Erik Pelling verkar framhäva i UNT att verksamheter per automatik kan erbjuda bättre kvalitet inom äldreomsorg ba...

 • (KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas

  PRESSMEDDELANDE

  Kristdemokraterna säger Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas.

  När kostnadsramarna för restaureringen av Nya Studenternas presenterades 2015 så landade prislappen på 630 miljoner kronor (388 miljoner kronor för själva fotbollsarenan). Två år senare befinner sig Uppsala kommun nu i ett läge där den totala kostnaden stigit till 860 miljoner kronor (488-518 miljoner kronor för arenakostnaden), dvs en kostnadsöknin...

 • Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

  PRESSMEDDELANDE

   

  Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

   

  ̵...

 • Klomp anmäler Studio Ett-inslag till granskningsnämnden

  Studio Ett 6/8

  Kristdemokraternas landstingsråd Anna-Karin Klomp har idag anmält ett inslag i radioprogrammet Studio Ett (6 augusti) till granskningsnämnden för radio och tv:s tillsynsarbete.

  Inslaget handlade om ändrade alkoholvanor och normer kring alkohol. Anne Heberlein och Viggo Kavling förde en diskussion om alkoholens för- och nackdelar. Mitt i inslaget säger Kavling och Heberlein att de vill ha mindre alkohol och mer cannabis. Programledarna invänder då och undrar om deb...