• Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018

   

  PRESSMEDDELANDE

   

   

  Idag presenterade Kristdemokraterna i Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget för 2018. Kristdemokraternas budget ”Ett bättre och tryggare Uppsala för alla” innefattar en rad satsningar inom äldreomsorg, trygghetsfrågor, familjefrågor och bostadsfrågor. I följande pressmeddelande presenterar Kristdemokraterna sina största satsningar i budgeten.

   

  – I vårt förslag till mål och budget så vill vi visa at...

 • Landstinget presenterar budget

  Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare speci...

 • KD i Uppsala kommun har presenterat budget

  I dagens UNT berättar vi om Kristdemokraternas budget för Uppsala kommun. Den fokuserar på tre områden:

  – Hejda kostnadsgaloppen och minska administrationen så att vi kan satsa på verksamheterna – Minska utanförskapet genom att lotsa människor ut i studier och arbetsliv, inte minst nyanlända svenska – Barn och ungdomar, vi satsar bland annat på mindre grupper i förskolan, och att ett barnperspektiv präglar kommunens verksamhet

  När det gäller ekonomin presentera...