• Det har blivit dyrt att leva i Sverige

  -Det är ju inte klokt. Snart har man ju inte råd att tanka bilen längre, säger Anna-Karin och Joao Vaz Contreiras. Elpriset skenade i vintras och drivmedelspriserna slår rekord. Dessutom har inflationen tagit fart och räntorna höjs. Det har blivit dyrt att leva i Sverige, speciellt om man bor på landet. Joao och Anna-Karin och de tre halvvuxna barnen bor på landsbygden utanför Uppsala. Bilen är ett måste för dem. Joaopendlar till jobbet som kriminalvårdare i Gästrikland och Anna-Karin behöver...

 • Ebba är redo för en ny regering

  Ebba Busch har målet klart för sig. Hon vill ha en ny regering i Sverige. En regering som vänder landet åt rätt håll. Drivkraften är att få vara med och skapa ett bättre Sverige – inte minst för våra mest utsatta.

  – Det som blev startskottet för mitt politiska engagemang var faktiskt hur jag upplevde att min mormor Gunhild blev illa behandlad av hemtjänsten. Det fick mig att vilja ändra på äldrepolitiken, säger hon själv.

  – Vi har fått nog av denna rekordregering – som gett oss ...

 • Obegripligt att slopa 24h-garantin för klottersanering

  År 2008 satte Uppsala kommun som mål att allt klotter ska saneras inom 48 timmar. Det är en riktlinje som har bevarat fastighetsfasader och utemiljöer rena, och dessutom skapat trygghet. Men vår ledamot i Kulturnämnden, Sarah Havneraas, ställde frågan på senaste kommunfullmäktige så fick vi till svar av styret att den policyn nu har bortprioriterats. Det är obegripligt och dåligt.

  Att inte hålla kommunen ren från skadegörelse ökar sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Det skapar...

 • Elever nekas låna böcker

  Interpellation om samverkan mellan skola och bibliotek

  2019-01-23

  Efter nyår fick lärare i Uppsalas skolor besked att deras lärarkort inte gällde på biblioteken eftersom det inte fanns något avtal längre, och något nytt var inte klart. Att olika delar av kommunen inte kommer överens är en sak, men när det drabbar kommuninnevånare eller medarbetare är det inte acceptabelt. Det är naturligtvis så att enligt skollagen har skolorna själva ansvar för skolbiblioteken, och kulturnämnde...

 • Rivstart på nya mandatperioden

  Stämningen var god när KD:s nya regionpolitiker samlades på Regionens hus för ett första möte i torsdags. Viktiga reformer i regionen, det senaste från riksdagen och matnyttig information stod på agendan. Efter väntade kickoff med övriga i nya blågröna styret. (mer …)

 • Uppsalas nya styre är odemokratiskt

  Pressmeddelande 2018-11-13

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna höll under måndagskvällen ett gemensamt gruppmöte för sina kommunfullmäktigegrupper. Mötet syftade till att föra en gemensam diskussion kring hur Uppsala-Alliansen ska förhålla sig till den demokratiska kris Uppsala kommun står inför.

  Att tre partier kallar till en gemensam fullmäktigegrupp är mycket ovanligt i Uppsalapolitiken och har inte inträffat på många år. Partiernas kommunalråd bedömde dock att d...

 • Statlig doping ger Uppsala ett bra ekonomiskt resultat

  Pressmeddelande 2018-03-28

   

  Uppsala kommuns årsredovisning visar på ett positivt ekonomiskt resultat på 488 miljoner kronor för 2017, vilket naturligtvis kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) å den rödgröna majoritetens vägnar tar åt sig äran för. Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam menar att även om kommunens ekonomiska resultat för 2017 visar glädjande siffror, så bör man se det positiva resultatet i ett större perspektiv.

  – Det är såklar...

 • Uppsala bör arbeta mot ett nationellt journalsystem

   

  Pressmeddelande 2018-03-26

   

  Inför måndagens kommunfullmäktigesammanträde hade kommunalråd Jonas Segersam (KD) lämnat in en interpellation riktad till Äldrenämndens ordförande Monica Östman (S). I interpellationen problematiserar Segersam att Uppsala idag tillhandahåller tre parallella journalsystem för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Istället menar Segersam att man bör använda sig av samma journalsystem som Region Uppsala använder sig av, och att ...

 • Alliansen röstar nej till att säga upp avtal med Frälsningsarmén om härbärge

  Pressmeddelande 2018-03-21

   

  Vid dagens sammanträde med socialnämnden är ett ärende om att säga upp avtal om härbärge för hemlösa vid Frälsningsarméns Sagahemmet. Avtalet har 9 månaders uppsägningstid och därför inleder majoriteten en översyn över området genom att säga upp avtalet på grund av att beläggningen på härbärge för hemlösa varit låg.

   

  – Inom Alliansen tycker vi att det här är att börja i fel ända. Först bör vi inventera problemen – vilka beho...

 • Ny biblioteksplan antagen

   

  Pressmeddelande 2018-02-26

   

   

  I Uppsala kommunfullmäktige antogs under eftermiddagen en ny biblioteksplan för kommunen. Syftet med biblioteksplanen är att man vill få barn och unga att läsa mer, samt att biblioteken ska bli mer tillgängliga för alla. När förslaget till biblioteksplan presenterades under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari hade Kristdemokraterna lagt fram ett ändringsyrkande i skrivelsen. Ändringsyrkandet fick stöd av samtliga par...

 • Kristdemokraternas förslag om att motverka antisemitism röstades ned av en enig rödgrön majoritet

   

  Pressmeddelande 2018-02-08

   

   

  Under kommunstyrelsesammanträdet den 7 februari fattade kommunstyrelsen beslut om en ny handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. Kristdemokraterna ställde sig positiva till delar av handlingsplanen, men hade samtidigt velat se fler punkter som kan lösa den akuta situation som råder idag. Kristdemokraterna lade därför (med stöd av Alliansen) fram ett yrkande om att sjösätta en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gente...

 • Kommunen behöver bli bättre på att använda sina resurser mer effektivt

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  Inför kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari hade Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick. Frågan gällde hyra och lokalkostnad för det Uppsalarum som finns på bottenplan på Stationsgatan 12 samt kostnaden för ”Kommuninformationen” i förhållande till att ha två receptioner på Stationsgatan istället för en. Kommunalråd Jonas Segersam menar att kommunens samo...

 • Kristdemokraterna stödjer förslag om långsiktig investering av Uppsala Eventcenter

   

  Pressmeddelande 2017-01-26

   

  Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget om att köpa loss Uppsala Eventcenter. Under kommunstyrelsesammanträdet i december framfördes ett förslag om att Uppsala kommun skulle köpa samtliga aktier i de gamla projektbolagen och sälja dem vidare till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Enligt tidigare överenskommelse är det Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som ska bygga och äga Uppsala Eventcenter. Att vi kristdemokrater i de...

 • En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

   

  Pressmeddelande 2017-11-07

   

  Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

   

  ...
 • Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

  PRESSMEDDELANDE

  Låt fler bidra!

  Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

  Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med ledig...

 • (KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu

  I helgen slog Polisen i Uppsala larm om en drastiskt förändrad gatubild. I ett pressmeddelande uppger dom att antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökat med omkring 60 %. På flera centrala platser sker också narkotikaförsäljning av framförallt heroin öppet. Idag har därför Kristdemokraterna Uppsala, med besök av gruppledaren i riksdagen Andreas Carlsson och riksdagsmannen Mikael Oscarsson, besökt Polisen för att få en uppdatering av läget.

  – Det off...

 • Fråga om minskad statlig ersättning

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning Behandlas på kommunfullmäktige 2017-01-30

  Länk till Socialdemokraternas svar

  I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

  Ännu en gång förändrar...

 • KD får ökat stöd i Uppsala

  Kristdemokraterna i Uppsala ökar! I SCB:s årliga novembermätning för 2016 visar resultatet en ökning från 3,2% till 5,6 %.

  ”Det är ett bevis på att Uppsalas invånare, liksom vi, ser behovet av goda värderingar i samhällsbygget. Vi kommer fortsätta stå upp för trygghet i staden, för familjerna och för individerna!” hälsar Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala.

  Här kan ni läsa hela resultatet: http://www.scb.se/…/Partisympatiundersokningen…/12436/12443/

  ...
 • Kristdemokraterna visar vägen!

  Läs vår motion (och socialdemokraternas svar) om gatumat här

  _________

  I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu). I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

  <...
 • Segersam (KD): ”Jag häpnar”

  Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

  – Jag häpnar över att det tycks fi...

 • Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen

  I somras skrev ordf. Felicia Sundmark om övergreppen på festivaler. Läs artikeln på SVT Opinion här

  ”Naturligtvis förekommer det även i vårt land övergrepp och våld mot kvinnor, men det har inget med den svenska kulturen att göra och den svensk som har den minsta anständighet i kroppen fördömer den typen av beteende å det grövsta.

  Redan i 1734 års lag stod det: ”Tager man kvinna med våld, och emot hennes vilja främja sin onda lusta, och varder lagliga därtill vunnen: miste...

 • KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier

  Under dagens sammanträde väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny nämndorganisation. Kristdemokraterna har under hela processen varit kritiska och kommer att reservera sig i ärendet.

  – Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. Processen kring detta har från början varit forcerad och dåligt förankrad. Att genomföra denna förändring när Alliansen samlat är emot skapar en osäkerhet i hela organisat...

 • Uppmärksamma våra toppidrottare

  Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

  – Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i...

 • Budgetfullmäktige i Uppsala kommun

  I dagarna två har budgetfullmäktige pågått i Uppsala kommun. Klart står att den nya rödgröna majoriteten höjer skatten med 30 öre för kommunens medborgare. Tillsammans med den skattehöjning som (det rödgröna styret i) Landstinget har genomfört blir den totala förändringen 85 öre. För en barnfamilj med två föräldrar där båda tjänar 25 000 kronor i månaden blir det 5 000 kronor om året. Det är mer än vad vi i genomsnitt köper julklappar för.

  Att kommunens ekonomi blöder är inget nytt. Kr...

 • Villkora Palestinas bistånd

  Palestinska myndighetens överträdelser mot barn och deras utbildning, men även mot andra grupper, är så allvarliga att Sverige behöver se över biståndet. Det skriver Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD) i tidningen Dagen.

  USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton har yttrat följande: ”Jag tror att utbildning är en av nycklarna till en varaktig fred i Mellanöstern … Det har inte skett någon förändring på området, trots att vi tog upp frågan för flera år sedan med den palestins...

 • Motion angående Gatumat i Uppsala

  Motion angående gatumat i Uppsala

  I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu).

  I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

  Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka d...

 • Lyssna på debatten från Almedalen

  Imorgon tisdag (30 juni) kommer Uppsala kommuns kommunalråd Jonas Segersam att debattera uppsalapolitk direkt i 24UNT i Almedalen. Surfa in på www.unt.se/24unt för att följa debatten live!

  Följ även gärna vår partiledare Ebba Busch Thor under dagen, med höjdpunkten klockan 19:00 då hon talar i Almedalsparken. Följ det på plats eller via SVT Forum och SVT 2! http://www.svt.se/nyheter/svtforum/

  Kl 10.00 håller vi vårt seminarium om integration. Följ det plats eller via vår Bambuse...

 • Interpellation om palliativ vård

  Interpellation av Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken

  För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ vård.

  Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas,...

 • Stå upp för familjen på första maj!

  Fredagen den 1 maj anordnar Kristdemokraterna traditionsenligt en familjemanifestation och folkfest i Uppsala, för att bilda opinion kring familjens stora betydelse i samhället.

  Att det behövs en stor, årlig manifestation till stöd för familjen blir mer och mer tydligt.

  I den röd-gröna regeringens familjepolitik är det inte barnens och familjernas behov som står i fokus. Istället är det är ambitionen att inskränka valfriheten och strömlinjeforma som är vägledande.

  Vi anse...

 • Angående Uppsala kommuns budget

  Interpellation

  Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande ”Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

  I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. (mer …)

 • Rädda och utveckla RUT!

  Artikel i Arbetarbladet 8/9

  Hemarbete har varit lågt värderat genom tiderna och betraktats som obetald kvinnosyssla, skriver kristdemokraten Marianne Nygren från Älvkarleby.

  Tack och lov så är det slut på detta synsätt. Hemarbetet har fått ett pris genom RUT-reformen. Från det att enbart personer med en tjock plånbok som kunnat betala hjälp i hemmet har det växt fram tjänsteföretag som utför de mest skiftande arbeten och antalet svarta tjänster har minskat. För ett rimligt pris ka...
 • Stärk den ideella sektorn

  En av de mest angelägna frågorna för min del handlar om det civila samhället. Hur skapar vi bäst förutsättningar för samhällsaktörer som varken drivs av näringslivet eller det offentliga? Det är frågor som sällan hamnar i politikens mittpunkt, men som enligt mitt förmenande är av avgörande betydelse inför framtiden.

  Samhället är större än stat och kapital, och bidrag till de...

 • Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

  Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

  Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

 • Raoul Wallenbergs dag firades för första gången

  För första året firades Raoul Wallenbergs dag i år, den 27 augusti. Detta skedde efter ett aktivt arbete av bland annat länets kristdemokratiske riksdagsledamot Mikael Oscarsson.

  – Förra året skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år. Det uppmärksammades stort i Sverige och över hela världen, men vi var många som fruktade att intresset snart skulle vändas i glömska.

  – Därför är det så glädjande att Raouls namnsdag, den 27 augusti, nu officiellt har utsetts till ”Raoul Wallenbergs...

 • Kd uppmanar föreningar till momsprotest

  I morgon fredag (15/6) kl 10.30 besöker riksdagsledamot Mikael Oscarsson och kommunalrådet Ebba Busch föreningen Storvreta IK på Skogsvallens IP för att diskutera vad en momsbeläggning skulle innebära för länets idrottsföreningar, ekonomiskt och som administrativ belastning. Storvreta IK:s ordförande Lars Göransson ska bland annat få frågan om hur ett sådant evenemang som den gångna helgens UNT-cup skulle påverkas om allt blir momsbelagt.

  Efter sommaren väntas EU:s ministerråd fatta sl...

 • Anders Borg krävs på besked om EU-momsen

  – Momsbefrielsen för viss verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har under flera år varit en varnagel i ögat på EU-kommissionen. Det gäller bland annat hjälpverksamheten som finansieras via en Second hand-butik, korven vid fotbollsmatchen och kyrkkaffet på söndagen.

  Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att samma momsregler ska gälla i hela EU, vilket innebär att den svenska momsbefrielsen döms ut. Detta är ett beslut som med rätta mött hård kritik. Det gäller inte mi...