• Flera utmaningar för nytt regionråd

  Björn-Owe Björk, regionråd

  Högre kvalitet i vården, ökad tillgänglighet och bättre vård av barn och unga med psykisk ohälsa är några av de områden som Björn-Owe Björk, KD, nytt regionråd i Region Uppsala ska arbeta med. Han ser flera stora utmaningar för regionen framöver att ta tag i. 

  Berätta om din första tid som regionråd!

  – Det är givetvis mycket arbete så här i uppstarten. Jag håller just nu på att lära mig mer om regionens verksamhet parallellt som jag förbereder kommande möten och tar fram underlag till handlingar. Samtidigt har jag längtat efter detta – att få arbeta med de utmaningar som regionen har – och försöka komma åt det som brister.

  Vilka områden ansvarar du för?

  – Som ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet arbetar jag med den övergripande strategiska utvecklingen av vården. Här är reformen effektiv och nära vård där vi bygger ut primärvården och minskar sjukhusvården en central del. Att utveckla olika områden i vården ingår också, där ett sådant är att förbättra vårdkedjan för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

  – Fastighets- och servicenämnden, där jag är ordförande, fortsätter med att bygga framtidens sjukhus. Framöver planeras ett nytt vårdcentrum i Tierp och vi arbetar med att utveckla vårdcentrum i Enköping och Uppsala på sikt.
  Nämnden jobbar också med att bygga ut den vårdnära servicen så att vårdpersonalen får mer tid för vård.

  Sist så ska jag ta fram en ny regional utvecklingsstrategi och ta tag i krigsorganisationen för vården.

  Vilka utmaningar finns det?

  – Att få en ekonomi som är hållbar och att få ordning på vårdköerna är angeläget. Socialdemokraterna har misskött styret av regionen vilket resulterat i den största nettokostnadsökningen bland Sveriges regioner. Det andra stora problemet att tackla är vårdköerna parallellt med bristande tillgänglighet och kvalitet inom viss verksamhet.

  – Man har tagit beslut som gjort att personalen slutat, ett exempel på det är arbetstidsmodellerna som infördes 2016 vilket gav upphov till stängda vårdplatser och ökade vårdköer när personalen slutade.

  Hur är det att samverka blågrönt?

  – Jag tycker det går bra. Vi är fem partier med skild kultur och jag tycker det finns en god förståelse för det. Dessutom fungerar det även på ett personligt plan vilket är väldigt viktigt.

  Vad hoppas du mest av allt?

  – Att vi ska öka tillgängligheten och korta köerna så folk får vård när de behöver det. Just ökad närhet till vården och vård på rätt nivå, vilket ingår i ”Effektiv och nära vård” ska bli väldigt kul att ta tag i.