• Låt Kolsvaborna välja sin egen kommundelsnämnd

    Frågan om kommundelsnämnden i Kolsva ska avvecklas eller vara kvar har diskuterats. Vi är några oppositionspartier som tydligt har deklarerat att vi vill ha kvar kommundelsnämnden för att behålla närheten till politiska beslut som berör Kolsva och kommundelens framtida utveckling.

    Vi Kristdemokrater kan dessutom tänka oss försök med direktval, där väljarna på valdagen med en extra valsedel får utse vilka som skall företräda dem i Kolsvas kommundelsnämnd.

    Kommunsammanslagningen 1...