• Nu måste Köpings kommun inse allvaret!

  En debattartikel i lokalmedia tillsammans med Köpingsföretagare

  För att bryta Köpings nedåtgående trend i Svenskt Näringslivs ranking föreslår vi att kommunen sätter sig ner med företagen och utarbetar en näringspolitisk strategi. Denna skall radikalt förbättra Köpings företagsklimat, med målet att ligga i nivå med grannkommunerna Kungsör och Arboga.

  Kommunen ansvarar för den viktiga välfärden. Men utan företag som ger jobb och skattepengar har vi inga pengar till vård, skola, omsorg. ...

 • Partistödet i Köping missgynnar flera partier

  Här är lite bakgrundssiffror och förklaringar till en intervju om det kommunala partistödet i Bärgslagsbladet den 25 juni 2021.

  Det politiska partierna har helt olika ekonomiska förutsättningar. Det är framförallt S och C som inte behöver vända på slantarna. Socialdemokraterna får pengar från framförallt A-lotteriet, LO samt statligt och kommunalt partistöd. Centern har blivit Sveriges rikaste parti sedan de sålde sina landsortstidningar.

  Köpings kommun betalar i år ut 1,36 milj...

 • KD-budget för trygghet, tillväxt och företagande i Köping

  Pressmeddelande Köping den 10 juni 2021

   

  – Köping har alla förutsättningar att växa till 35.000 invånare men då krävs det framtidstro och engagemang i kommunledningen, säger Anna-Carin Ragnarsson, gruppledare för KD Köping.

  Hon framhåller att KD:s alternativ till kommunbudget för Köping är en budget för ökad inflyttning med fler som bor här och betalar skatt, ökad trygghet på gator och torg och större valfrihet att välja boende, hemtjänst och vilken skola man ...

 • Anna-Carin Ragnarsson i interpellationsdebatt  om tvånganslutning av kommunalt VA

  Utredaren Anders Grönvall, som tidigare varit Politiskt sakkunnig för socialdemokraterna i Statsrådsberedningen, överlämnade betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 118:34” till regeringen, i maj 2018. I detta betänkande talas om att det finns ett demokratiunderskott och därför föreslås bl a att tvångsanslutningen till kommunala vatten och avloppsanläggningar skall upphöra.

  Många förväntade sig ett lagförslag från regeringen under 2019.  I januari 2020 meddelade regeringen...

 • KD-budget med framtidsprofil

  Vi i Köping kan inte passivt förlita oss på fortsatt ökade statsbidrag och att alltid kunna dra vinstlotten i det mellankommunala skatteutjämningssystemet, som hjälper oss att klara välfärden med vård, skola och omsorg. Vi måste våga ha visioner, sätta tydliga mål och skapa en kommun med tillväxt och framtidstro. Det har också varit KD:s ambition i det kommunala budgetarbetet, att lyfta blicken och ha visioner som kan vända utvecklingen i Köping och leda till ökad inflyttning och fler skatteb...

 • Jodå, Köping kan bättre!

 • Förbättra skolresultaten i Köping

  Pressmeddelande 2020-10-12

  Kristdemokraterna i Köping har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit åtgärder för att förbättra skolresultaten i kommunen. De hänvisar till Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2019” där Köping har gått bakåt och hamnat på plats 239 bland landets 290 kommuner. När det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning återfinns Köping på plats 275 av 290.

  För att förbättra skolresultaten har Kristdemokraterna några konkreta förlag. Del...

 • Nu kan kommunernas tvångsanslutning vara på väg att upphöra

  Debattinlägg publicerad i Magazin24 i oktober 2020

  Jag var under tio år ledamot av Sveriges riksdag. För fyra år sedan, den 22 sept 2016, ställde jag en fråga i den TV-sända frågestunden till dåvarande Miljöminister Karolina Skog om vatten- och avloppslagstiftningen.

  Bakgrunden var att 23 kommunalråd från olika delar av landet och från olika partier en tid innan påtalat att lagstiftningen för vatten och avlopp blivit ett allvarligt hinder för bostadsbyggande utanför tätorter.

 • Kristdemokraterna vill bygga bostäder nära vatten i Köping

  PRESSMEDDELANDE 2022- 09 – 21

  Kristdemokraterna vill bygga bostäder nära vatten i Köping

  Flera Västmanlandskommuner har redan utnyttjat möjligheten att i sin översiktsplan peka ut attraktiva strandnära områden för att få dispens från det generella strandskyddet och på så vis kunna bygga bostäder, men inte Köping.

  I en motion till Köpings kommun föreslår KD att också Köping ska jobba för att få rättigheter att kunna få igång bostadsbyggande intill Mälaren eller andra...

 • Det är företagen som lägger grunden till vår välfärd

  Ett gott företagsklimat som innebär att företag kan etableras och utvecklas är grundläggande för att skapa en välmående kommun.

  Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer som tillgång till kompetens, verksamhetsmark, god infrastruktur, upphandling och myndighetsutövning. Men viktigast av allt är kanske politikers och tjänstemäns attityder och förståelse för att ett livskraftigt näringsliv är helt avgörande för vår välfärd.

  Totalt sett kommer hälften av de kommunala skatteintäk...