• KD föreslår ”Bostad först” i Arboga, Kungsör och Köping

  Nu gör Kristdemokratiska politiker i Västra Mälardalen gemensam sak och föreslår att de tre kommunerna ska använda en ny modell för att hjälpa hemlösa till ett stadigvarande värdigt boende.

  – Vi behöver stärka samarbetet mellan kommunerna i Västra Mälardalen när det gäller problemet med hemlösa, säger Per Norin Kristdemokratisk kommunpolitiker i Köping. Vi föreslår att våra tre kommuner börjar använda metoden ”Bostad först”, som används i flera länder och även i flera svenska kom...

 • Några reflektioner från åhörarplats

  Som ny i Köping brukar jag följa kommunfullmäktiges sammanträden från åhörarplats. Med stor behållning läste jag Matilda Molanders ledare sedan hon bevistat ett fullmäktigesammanträde i Köping. För egen del kan jag inte låta bli att göra jämförelser från mina tio år i riksdagen och innan dess tjugo år i Örebro läns landsting.

  Där finns både likheter och olikheter. Riksdagen har en lagstiftande uppgift vilket inte kommuner och regioner har. Men det är samma verktyg och samma arbetssätt ...

 • KD kräver snabba åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Köping

  – Så här kan det inte få fortsätta, säger Anna-Carin Ragnarsson, som är gruppledare för Kristdemokraterna i Köpings kommun. Hon syftar på att Köping år efter år gått tillbaka i Svenskt Näringslivs företagsranking och nu hamnat på plats 252. Om den negativa utvecklingen får fortsätta och kommunen går tillbaka lika mycket nästa år kommer Köping att hamna allra sist bland Sveriges 290 kommuner. Detta får inte inträffa!

  – Det krävs aktiva och tydliga insatser från kommunledning...

 • Insändare om potthål och problem med brunnslock i körbanan

  Det är ganska vanligt att det uppstår ojämnheter i vägbanan i form av tjälskador och förslitningsskador i asfalten. Till det kommer brunnslock som är olämpligt placerade i körbanan eller som inte ligger helt i nivå med körbanan utan ligger för djupt eller för högt.

  Det finns exempel där tunga fordon som buss eller tung lastbil med släp kört över ett slitet brunnslock i vägbanan där brunnslocket studsat upp och orsakat fkador på däck, fälg, bromsok etc men även som riskerat träffa gåend...

 • Inrätta en F till 9-skola i Köping!

  De båda skolpolitikerna i Köpings kommun Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Bernt Bergsten (C), föreslår i en gemensam motion att Köping ser över möjligheterna att inrätta en F till 9-skola i kommunen. Alltså en skola med elever från förskoleklass upp till klass nio.

  De skriver i motionen att eftersom antalet yngre ökar i kommunen så kommer skoleleverna inte att rymmas i nuvarande skollokaler.  Som alternativ till att bygga fler skolor föreslår KD och C att kommunen tar tillfället i akt oc...

 • Dags för Köping att förbättra sitt företagarklimat

  Köpings kommun har ett fantastiskt centralt läge i Mälardalen med stora möjligheter att hävda sig som en attraktiv kommun att bo och leva i och att starta företag i som växer och blir framgångsrika. Men ska vi ha en chans att utveckla välfärden måste vi inse att företagsklimatet radikalt måste förbättras i kommunen.

  Det lokala företagsklimatet är nämligen helt avgörande för välfärden i vårt land och i den kommun där vi bor. Så mycket som fyra av fem jobb skapas idag i de små och medels...

 • Ett lagom EU har blivit en riktig snackis

  Det är mycket uppmuntrande att möta Köpingsborna på Hökartorget när vi delar ut material inför EU-valet. Många kommenterar och ställer frågor om vårt valtema, att göra EU lagom igen, som står på alla våra valaffischer och på våra foldrar som vi delar ut under denna valrörelse.

  Slätstrukna valbudskap passerar i revy och glöms bort medan KD:s valslogen MAKE EU LAGOM AGAIN har blivit en riktig snackis. Och varje gång våra belackare kritiserar vår slogan att göra EU lagom igen sprids Krist...

 • EU ska ägna sig åt nationsövergripande frågor

  Inför Europavalet den 26 maj är det några saker vi som väljare ska ha i åtanke.

  Det var som en motreaktion mot nazism, kommunism och fascism som Kristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget. Europa låg i ruiner. Städer hade förvandlats till grushögar. 25 miljoner stupade soldater och ännu fler civila – 30 miljoner civila offer. 6 miljoner av dem var judar och 2,9 miljoner dog i förintelseläger.

  Då steg kristdemokratiska statsmän som fransmannen Robert ...

 • Om växande företag som fick nobben för tält på egen industrimark.

  Som nyinflyttad i Köping, med lång erfarenhet från landstinget och riksdagen, blir jag minst sagt häpen över att representanter för kommunens majoritetspartier i den offentliga skriftliga debatten har så svårt att ta till sig av kritik. Istället för att respektera andra partiers uppfattningar väljer de att klistra etiketter på mig som ”bakåtsträvare” och ”kappvändare”.

  Vi kan ha olika uppfattningar om vad som borde göras eller vad som görs för att förbättra eller försämra företagsklima...

 • Lägg prestigen åt sidan och gör ett omtag

  Det är anmärkningsvärt och dessutom grovt vilseledande att Elizabeth Salomonsson i tidningen fortsätter att anklaga KD och C för att inte vilja ändra detaljplanerna för att göra det möjligt att anlägga avloppsanläggningar på Norr Mälarstrand i Köping.

  Tvärt om framgår det med all önskvärd tydlighet i reservationen att våra båda partier tycker det var utmärkt och helt nödvändigt att avskaffa det gamla förbudet. Därom kan det inte råda något som helst tvivel, vilket Elizabeth borde ha in...