• Det är företagen som lägger grunden till vår välfärd

  Ett gott företagsklimat som innebär att företag kan etableras och utvecklas är grundläggande för att skapa en välmående kommun.

  Företagsklimatet påverkas av en rad faktorer som tillgång till kompetens, verksamhetsmark, god infrastruktur, upphandling och myndighetsutövning. Men viktigast av allt är kanske politikers och tjänstemäns attityder och förståelse för att ett livskraftigt näringsliv är helt avgörande för vår välfärd.

  Totalt sett kommer hälften av de kommunala skatteintäk...

 • Jodå, Köping kan bättre!

  Replik till Elizabeth Salomonsson om Köpings företagarklimat

  Jag kan förstå att det är smärtsamt för Elizabeth Salomonsson att efter 37 år som KS-ordförande tvingas konstatera att kommunens företagare ger Köpings kommun underkänt i hur kommunen hanterar frågor om företagande och näringsliv.

  Däremot har jag svårt att förstå hur hon, istället för att ta till sig av kritiken och bemöta den på ett sakligt och konstruktivt sätt, väljer att slå ifrån sig och anklaga oss Kristdemokrate...

 • Köpings bristande uppbackning hotar näringslivets tillväxt i kommunen

  Företag i Köping klagar på att de inte får uppbackning från kommunen när de önskar bygga ut eller expandera. Detta har framkommit vid intervjuer med ett 60-tal företag som vi Kristdemokrater under våren gjort i Köping. Denna bristande uppbackning är ett allvarligt hot mot näringslivets tillväxt i vår kommun.

  KD Köping har påbörjat en besöksturné bland kommunens företagare. I timslånga djupintervjuer dokumenteras företagens attityder, synpunkter och önskemål. Syftet är att ta reda på hu...

 • Köping: FÖRETAGENS ATTITYDER OCH ÖNSKEMÅL KARTLAGDA

  Företag i Köping klagar på att de inte får uppbackning från kommunen när de önskar bygga ut eller expandera. Detta framkommer vid intervjuer med ett 60-tal företag som Kristdemokraterna gjort.

  KD Köping har påbörjat en besöksturné bland kommunens företagare. I timslånga djupintervjuer dokumenteras företagens attityder, synpunkter och önskemål. Syftet är att ta reda på hur det är att vara företagare i Köping. Detta med anledning av att Köpings kommun i fjol rasat ytterligare 38 placerin...

 • Inför stödpaket till våra lokala företagare

  Företagare i Köping är en grupp som riskerar att drabbas hårt av Coronakrisen med stora inkomstbortfall och uteblivna kunder.

  För att skapa framtidstro och underlätta för företagen, som ju är grunden för vår välfärd, måste kommunen ta sitt ansvar och värna framförallt de små företagen som annars riskerar att slås ut av Coronasmittans konsekvenser.

  I likhet med flera andra kommuner borde Köpings kommun omgående inrätta ett tillfälligt stödpaket för att rädda de lokala företag som...

 • #räddakrillan

  Den stora manifestationen #räddakrillan den 9 februari 2020 visar på ett betydande stöd från köpingsborna för att vilja ha kvar isbanan på Krillan. Isbanan är en anrik och värdefull del i Köping kommuns utbud av Idrotts- och fritidsanläggningar.

  Köpings kultur- och fritidsnämnd fann för fem år sedan att isbanans gamla kylanläggning började närma sig sin tekniska livslängd och landade tydligen i ett beslut att inte nyinvestera i en ny modern och miljövänlig anläggning på flera miljoner ...

 • Ett framgångsrikt år för KD Köping

  Kristdemokraternas partiavdelning i Köping kunde, på ett välbesökt årsmöte på måndagskvällen, glädja sig åt att avdelningen under 2019 fått 26 nya medlemmar och att medlemstalet ökat med 24 procent.

  KD har bedrivit en aktiv oppositionspolitik som gjort den egna politiken tydlig med debattinlägg i media samt åtta motioner, interpellationer och reservationer som bl a handlat om ja till att bevara Kolsva kommundelsnämnd, Ja till att införa lagen om valfrihetssystem (LOV), ja till att utar...

 • Dags för S, V, M och L att lägga korten på bordet!

  Vi var många som med stor förvåning blev vittne till att Moderaterna och Liberalerna överraskande lade ned sina röster när frågan om att utreda Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Köping var uppe för beslut vid förra fullmäktigemötet.

  Alla fyra allianspartierna, M, C, L och KD gick nämligen till val på att också Köping borde erbjuda invånarna LOV inom den kommunala vård och omsorgen för att öka valfriheten, mångfalden och kvalitén.

  En avgörande fördel med att upphandla välfärdstjä...

 • Tvångsanslutningen kan avskaffas

  Till hösten kan tvångsanslutningen till kommunalt vatten och avlopp avskaffas.

  Äntligen har regeringen lovat leverera propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” till riksdagen för beslut, men först efter sommaren 2020.

  Nu får regeringen skärpa sig och leverera en modern lagstiftning, i enlighet med utredaren Anders Grönvalls förslag från maj 2018.

  Då får vi en lag som inte kör över enskilda fastighetsägare, som säger ja till effektiva, flexibla och hål...

 • Hur kommer Köpings kommunpolitiker att rösta i kväll?

  Insändare publicerad i Bergslagsbladet den 16 dec 2019

  När politikerna i Köping idag samlas till Kommunfullmäktige ska de bl a ta ställning till ett förslag från Kristdemokraterna och Centerpartiet om att utreda införandet av Lagen om valfrihet (LOV) i den kommunala vård och omsorgen. 

  Visserligen gick alla fyra allianspartier till val på LOV för att öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom den kommunala vård- och omsorgen. Men när kommunstyrelsen nyligen röstade om förslag...